1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
main image

Τραπεζικό Δίκαιο

 

Στον τομέα του τραπεζικού δικαίου οι υπηρεσίες που παρέχουμε επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση πιστωτικών κρίσεων επιχειρήσεων και διαχείριση υψηλών οφειλών. Έχοντας ιδιαίτερη γνώση του τραπεζικού δικαίου αλλά και του δικαίου της τραπεζικής εποπτείας σε συνδυασμό με το δίκαιο προστασίας καταναλωτή, αντιμετωπίζουμε τυχόν καταχρηστικές πρακτικές των πιστωτικών ιδρυμάτων και επαναφέρουμε υπέρμετρα επαχθείς και καταχρηστικές συμβάσεις στην δίκαιη και νόμιμη κατάσταση. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι είμαστε μία από τις ελάχιστες εταιρείες με πάνω από 10 συνεργάτες που ουδέποτε έχουμε αναλάβει εντολή εκπροσώπησης από πιστωτικό ίδρυμα, έχοντας πάντα ως πρωταρχικό στόχο την υπεράσπιση του δανειολήπτη/δανειολήπτριας επιχείρησης.


Η εταιρεία διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην επεξεργασία και αντιμετώπιση ζητημάτων τραπεζικού δικαίου. Το τελευταίο περιέχει ειδικές ρυθμίσεις οι οποίες δεν είναι συνήθως γνωστές στον δανειολήπτη-επιχειρηματία/καταναλωτή, με αποτέλεσμα αφενός να στερείται της δυνατότητας άσκησης των νόμιμων δικαιωμάτων του, αφετέρου να επιβαρύνεται κατά την εκτέλεση των πιστωτικών συμβάσεων με παράνομες και αντισυμβατικές, ενίοτε, χρεώσεις. Τα ζητήματα που ανακύπτουν κάθε φορά στο ευρύτατο αντικείμενο του τραπεζικού δικαίου είναι πολυάριθμα και χρήζουν εξειδίκευσης και αναλυτικής γνώσης του συγκεκριμένου αυτού τμήματος του δικαίου. Για τον λόγο αυτό, οι συνεργάτες της δικηγορικής εταιρείας συντάσσουν και δημοσιεύουν σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερωτικά σημειώματα πάνω σε τρέχοντα αλλά και κλασικά ζητήματα του τραπεζικού δικαίου. Στην δεξιά στήλη, μπορεί ο αναγνώστης να αναζητήσει και διαβάσει τα επιμέρους σημειώματα. 


Παράλληλα, στο πλαίσιο της αναγκαστικής είσπραξης, είναι γνωστό ότι μετά την καταγγελία των πιστωτικών συμβάσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα συνήθως υποβάλλουν αιτήσεις για έκδοση Διαταγών Πληρωμής, τις οποίες κατόπιν και εφόσον εκδοθούν, εκτελούν με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για την αναγκαστική εκτέλεση (αναγκαστική κατάσχεση κινητών και ακινήτων, δέσμευση/συντηρητική κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών κ.ο.κ.). Η Δικηγορική Εταιρεία εξειδικεύεται στην άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων, ασκώντας με επιτυχία τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα με τα οποία αναδεικνύονται αφενός όλοι οι τυχόν παράνομοι και καταχρηστικοί όροι των τραπεζικών συμβάσεων, αφετέρου όλες οι τυχόν πλημμέλειες στη διαδικασία έκδοσης και εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής. 


Εξάλλου, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει προχωρήσει το πιστωτικό ίδρυμα σε πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης και σε εν γένει επιθετικές ενέργειες, η νομική συμπαράσταση είναι απαραίτητη στο πλαίσιο αφενός μιας διαπραγμάτευσης των όρων αποπληρωμής και περαιτέρω λειτουργίας της δανειακής σύμβασης, αφετέρου τυχόν εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013 (βλ. και κατευθυντήριες γραμμές της Τράπεζας της Ελλάδος βάσει της ΠΕΕ 42/30.05.2014 για το σχεδιασμό και αξιολόγηση βιώσιμων τύπων ρύθμισης). Η τεκμηριωμένη και συγκεκριμένη επισήμανση των «αδύνατων» κάθε φορά σημείων της θέσης του πιστωτικού ιδρύματος προφανώς ισχυροποιεί την πρόταση του δανειολήπτη και δρα υποστηρικτικά στην έγκριση των υποβληθέντων αιτημάτων από τις επιμέρους επιτροπές των τραπεζών.Νομικά Δελτία - Τραπεζικό Δίκαιο

Νομικά Δελτία - Τραπεζικό Δίκαιο Διαβάστε περισσότερα...
 

Τελευταία Νέα

List Icon    Απόφαση Μονομελούς Εφετείου Αθηνών Περί Αναστολής Πλειστηριασμού λόγω Ανυπαρξίας Επίδοσης Κατασχετήριας Έκθεσης


List Icon    Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Μη Νόμιμου Αιτήματος Servicer


List Icon    Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Ακύρωσης Κατασχετήριας Έκθεσης Ακινήτου Λόγω Πλημμελούς Επίδοσής της


List Icon    Απόφαση Εφετείου Αθηνών Περί Αναγνώρισης Ακυρότητας Επιτοκιακών Ρητρών σε Δανειακές Συμβάσεις


Διαβάστε περισσότερα...Σχετικά Κείμενα

List Icon   Προστασία Απέναντι στην Επικείμενη Καταγγελία της Τράπεζας – Η Απαγόρευση Καταγγελίας ως Ασφαλιστικό Μέτρο


List Icon   Δικαιολογείται η Άνοδος των Επιτοκίων στα Δάνεια; Οι Πιθανές Άμυνες του Δανειολήπτη


List Icon   Ο νόμος για τα «πανωτόκια» του 2004: πώς το πρόβλημα παραμένει επίκαιρο μετά από σχεδόν 20 χρόνια


List Icon   Πλειστηριασμοί: Τι αλλάζει και τι όχι μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τους Servicers


Διαβάστε περισσότερα...Case Studies

List Icon   Μεμονωμένη Απαλλαγή Εγγυητή – Υποκειμενική Λειτουργία Άφεσης Χρέους


List Icon   Aνάκληση Προσημειώσεων Υποθήκης Εγγεγραμμένων από Πιστωτικό Ίδρυμα επί Εννέα Ακινήτων Πιστούχου Εταιρείας


List Icon   Συμφωνητικό Ρύθμισης Οφειλών με Πιστωτικό Ίδρυμα - Αίτηση Αναστολής κατά Πλειστηριασμού και Αίτηση Ανατροπής Κατάσχεσης


List Icon   Συμφωνητικό Ρύθμισης Οφειλών με Πιστωτικό Ίδρυμα


Διαβάστε περισσότερα...

 
back to top