1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Όροι Χρήσης


1. Εισαγωγή

1.1. Ο επισκέπτης αποδέχεται τους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του ιστοτόπου www.psarakislegal.com. Εάν δε συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Η εξακολούθηση της χρήσης ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών. Κατά τούτο, ο επισκέπτης παρακαλείται να διαβάσει με προσοχή τους κάτωθι όρους.

2. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

2.1. Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων και κειμένων) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Δικηγορικής Εταιρείας «ΨΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΣ» (στο εξής: Εταιρεία»). Αναπαραγωγή αυτών επιτρέπεται μόνο για σκοπούς μη εμπορικούς και με εμφανή αναφορά στην ιστοσελίδα (σε περίπτωση ηλεκτρονικής χρήσης με χρήση συνδέσμου). Το περιεχόμενο αναπαράγεται ως τέτοιο, χωρίς δηλαδή τροποποιήσεις/αλλοιώσεις. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει παύση χρήσης του περιεχομένου (ενδεικτικά: διαγραφή κειμένου από ιστοσελίδα τρίτου) κατά την κρίση της. Σε καμία περίπτωση δε θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Εξάλλου αναφορές της σελίδας σε δικαιώματα τρίτων (π.χ. λεκτικά σήματα εμπορικών εταιρειών για τις ανάγκες συγγραφής ενημερωτικού δελτίου-newsletter) αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία˙ κατά τούτο σημειώνεται ότι οι φορείς προστατεύονται αντιστοίχως.

3. Περιορισμός ευθύνης

3.1. Συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης ελαφράς αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία εκ του περιεχομένων της ιστοσελίδας.

Ειδικότερα:

3.2. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (ενδεικτικά, τα ενημερωτικά δελτία-newsletters) δεν σκοπούν στην παροχή νομικών συμβουλών σε εξατομικευμένες περιπτώσεις. Σκοπός τους είναι μία πρώτη παρουσίαση νομικών θεμάτων, χωρίς έτσι να παρέχεται εγγύηση για την καταλληλότητα και ορθότητα της εφαρμογής τους σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Εφιστούμε την προσοχή και συνιστούμε εντόνως τη λήψη εξειδικευμένης συμβουλής πριν την υιοθέτηση θέσεων και λύσεων στην περίπτωσή σας. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική˙ κατά τούτο οι παρεχόμενες λύσεις και δέουσες προσεγγίσεις διαφέρουν.

3.3. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας υπόκειται σε αλλαγές/διορθώσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι αναγκαίες διορθώσεις θα γίνονται κάθε φορά και ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα είναι ακριβές και ελεύθερο λαθών.

3.4. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι σύνδεσμοι από και προς την ιστοσελίδα παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Εξάλλου η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω “δεσμών”. Για οποιοδήποτε πρόβλημα/πληροφορία, απευθύνεστε στις αντίστοιχες σελίδες, οι οποίες φέρουν και τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους

4. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

4.1. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

4.2. Οποιοδήποτε τμήμα των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετο προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 
back to top