1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Χριστίνα Καπουράνη, ΜΔΕ (mult.), PgCert, Υπ. Δ.Ν.

 

Επικοινωνία
ch.kapourani@psarakislegal.com

Τομεις εξειδίκευσης

Εμπορικό-Εταιρικό Δίκαιο, Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Είσπραξη Επισφαλών Εμπορικών Απαιτήσεων

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά. Γαλλικά

Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (LL.B. 2014).

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή -  Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο Αστικό Δίκαιο (M.Δ.Ε. 2016).

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή - Υποψήφια Διδάκτωρ Νομικής Αστικού Δικαίου (2017 -).

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Επιμόρφωσης και δια Βίου Μάθησης, Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Φορολογικό Δίκαιο (Pgcert 2020).

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή - Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην κατεύθυνση «Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία» (2020 – 2021).

Η Χριστίνα Καπουράνη είναι εταίρος της δικηγορικής εταιρείας.

 

Άρθρα Συνεργάτη

List Icon   Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) – Προϋποθέσεις Σύστασης και Κίνητρα


List Icon   Η προσβολή του πίνακα κατάταξης από τον καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτη – Αρ. 979 παρ. 2 ΚΠολΔ


List Icon   Η Άμυνα του Οφειλέτη στη Δέσμευση των Τραπεζικών του Λογαριασμών (Άμυνα στην Συντηρητική Κατάσχεση εις Χείρας Τρίτου)


List Icon   Προστασία Απέναντι στην Επικείμενη Καταγγελία της Τράπεζας – Η Απαγόρευση Καταγγελίας ως Ασφαλιστικό Μέτρο


List Icon   Οι επ’ Ακροατηρίω Υπερασπιστικοί Ισχυρισμοί του Κατηγορουμένου στο Αδίκημα της Φοροδιαφυγής (αρ. 66 ΚΦΔ)


List Icon   Νομολογιακοί Ενδείκτες Προσδιορισμού του Αληθούς Δικαιούχου στο Πλαίσιο Κοινού Λογαριασμού


List Icon   Η Ποινική Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα υπό το Νόμο 4624/2019


List Icon   Η Ποινική Αντιμετώπιση Διοικούντων Νομικά Πρόσωπα έναντι του Δημοσίου και των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης – Περιπτώσεις Έλλειψης Ευθύνης


List Icon   Το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («Ξέπλυμα Βρόμικου χρήματος») κατά το νόμο 4557/2018 (μετά το ν. 4816/2021)


List Icon   Πρακτικά Ζητήματα στο Πλαίσιο Κοινού Λογαριασμού Κατάθεσης 
back to top