1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

 

Καθώς πλέον μεγάλο μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας ενέχει τον κίνδυνο της θέσης του επιχειρηματία ως κατηγορούμενου για την τέλεση πολυάριθμων εγκλημάτων οικονομικής φύσεως, είναι επιτακτική η ανάγκη να οργανωθεί κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα με γνώμονα και το ειδικό οικονομικό ποινικό δίκαιο στο πλαίσιο της σχετικής πρόληψης.

Η εταιρεία έχει αναλάβει πληθώρα υποθέσεων οικονομικού ποινικού δικαίου (οικονομικών εγκλημάτων), είτε αυτές αφορούν σε εγκλήματα ειδικών ποινικών νόμων, είτε αυτά αφορούν σε εγκλήματα του Ποινικού Κώδικα. Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε υποθέσεις σχετικά με φερόμενη ευθύνη διοικούντων επιχειρήσεων λόγω:

 • Μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (ά. 25 ν. 1882/1990).
 • Φοροδιαφυγής (Φ.Π.Α, φόρος εισοδήματος, εικονικά τιμολόγια – ά. 17, 18 και 19 ν. 2523/1997 και νυν άρθρο 66 ν. 4174/2013).
 • Έκδοσης ακάλυπτων επιταγών (ά. 79 ν. 5960/1933).
 • Τέλεσης εγκλημάτων τα οποία προβλέπονται από τον νόμους για τις Ανώνυμες Εταιρείες και τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης. 
 • Παράβασης διατάξεων Δικαίου Κεφαλαιογοράς.
 • Μη καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών στους ασφαλιστικούς οργανισμούς (α.ν. 1986/1967).
 • Μη καταβολή αποδοχών εργαζομένων (α.ν. 690/1945).
 • Παράβασης διατάξεων εργατικής νομοθεσίας (βλ. α. 28 ν. 3996/2011).
 • Παράβασης εμπορικού απορρήτου (ά. 16-18 ν. 146/1914).
 • Παράβασης διατάξεων για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού (ά. 43 και 44 ν. 3959/2011).
 • Παράβασης διατάξεων για την προστασία του αθέμιτου ανταγωνισμού (ν. 146/1914).
 • Παράβασης διατάξεων αγορανομικής νομοθεσίας (ΝΔ 136/1946).
 • Παράβασης διατάξεων του Πτωχευτικού Δικαίου (τέλεση του εγκλήματος της χρεοκοπίας, του εγκλήματος του εγκλήματος της ευνοϊκής μεταχείρισης πιστωτή κά., ά. 198 επ. ν. 4738/2020).
 • Παράβαση διατάξεων ποινικού δικαίου (βλ. απάτη, απιστία, καταδολίευση δανειστών κτλ).

Ειδικά σχετικά με τις διατάξεις του φορολογικού νομοθέτη στο αντικείμενο της φοροδιαφυγής, αφενός οι μεταβολές του νομοθετικού πλαισίου είναι συνεχείς, αφετέρου η παραγόμενη νομολογία πλούσια, με αποτέλεσμα να απαιτείται ιδιαίτερη ενασχόληση με τον συγκεκριμένο κλάδο δικαίου από τον νομικό παραστάτη, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει επαρκώς τον εντολέα του.

Παράλληλα, θα πρέπει να τονιστεί ότι απαραίτητη είναι τις περισσότερες φορές στον τομέα των οικονομικών εγκλημάτων η συνεργασία περισσότερων δικηγόρων με διαφορετική εξειδίκευση πέραν του ποινικού δικαίου. Τούτο διότι οι περισσότερες κατηγορίες οικονομικών αδικημάτων συνδέονται με τομείς του εμπορικού, αστικού και δημοσίου-φορολογικού δικαίου. Για τον λόγο αυτό, σε περίπτωση υπεράσπισης υπόθεσης λ.χ. με την κατηγορία φοροδιαφυγής επιβεβλημένη είναι η συνεργασία δικηγόρων με εξειδίκευση στο ποινικό και στο φορολογικό δίκαιο∙ ή στην περίπτωση της κατηγορίας τέλεσης εγκλημάτων στο πλαίσιο της λειτουργίας της Ανώνυμης Εταιρείας, η συνεργασία δικηγόρων με εξειδίκευση στο ποινικό και στο εταιρικό δίκαιο.

 
 
back to top