1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
main image

Εμπορικό - Εταιρικό Δίκαιο

 

Εμπορικό Δίκαιο

Το κύριο αντικείμενο ενασχόλησής μας συνδέεται με το χώρο της εμπορικής αντιδικίας. Το μεγαλύτερο μέρος των εντολέων μας αποτελείται από επιχειρήσεις και κατά τούτο καλούμαστε καθημερινά να αντιμετωπίσουμε διάφορα ζητήματα του εταιρικού βίου που άγονται εντός δικαστικών αιθουσών. Ενδεικτικά, στους τομείς ενασχόλησής μας περιλαμβάνονται οι κάτωθι κατηγoρίες:

 • Υποστήριξη δικαστικών διαφορών σε σχέση με εμπορικές μισθώσεις (αγωγές απόδοσης μισθίου, αγωγές αναπροσαρμογής μισθώματος κοκ).
 • Δικαστική αντιμετώπιση διαφορών που ανακύπτουν από το δίκαιο των συμβάσεων εμπορικής διαμεσολάβησης (συμβάσεις εμπορικής διανομής, αντιπροσωπείας κτλ.).
 • Δικαστική υποστήριξη σε υποθέσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).
 • Είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων (λήψη ασφαλιστικών μέτρων -συντηρητικές κατασχέσεις, προσημειώσεις, κτλ-, επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης -κατασχέσεις ακινήτων, κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων, κτλ.).
 • Δίκαιο αξιογράφων (επιταγές, συναλλαγματικές, κτλ) - αναγκαστική είσπραξη και άμυνα απέναντι σε επιθετικές ενέργειες βάσει αξιογράφων.


Εταιρικό Δίκαιο

Η εταιρεία έχει υποστηρίξει επιχειρηματίες σε διάφορες εταιρικές αντιδικίες. Ένα μεγάλο μέρος μάλιστα του χρόνου μας επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση ενδοεταιρικών διαφορών μεταξύ μετόχων/εταίρων. Ενδεικτικά παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στους κάτωθι τομείς:

 • Αντιμετώπιση προβλημάτων διοίκησης (δικαστικός διορισμός διοίκησης κατόπιν έλλειψης διοίκησης ή σύγκρουσης συμφερόντων κτλ.).
 • Προστασία δικαιωμάτων εταίρου και εταιρείας - δικαστική υποστήριξη δικαιωμάτων μειοψηφίας κτλ..
 • Προσβολή άκυρων και ακυρώσιμων αποφάσεων Δ.Σ. και Γ.Σ. όλων των εταιρικών τύπων.
 • Ολοκληρωμένες νομικές λύσεις στο πλαίσιο λύσης ή αναδιάρθρωσης/διάσωσης επιχειρήσεων, ιδιαίτερα με βάση την εμπειρία και εξειδίκευσή μας στο φορολογικό και χρηματοπιστωτικό δίκαιο.
 • Λύση και Εκκαθάριση εταιρειών (ανάληψη ενεργειών και νομική συνδρομή σε κάθε στάδιο της διαδικασίας).


Δίκαιο Ανταγωνισμού

Η σπουδαιότητα το δικαίου του ανταγωνισμού προβάλει αυτόθροη τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο καθώς αποτελεί τον σκληρό πυρήνα του δικαίου των επιχειρήσεων (ή ευρύτερα του οικονομικού δικαίου) και κρίσιμο παράγοντα διαμόρφωσης της οικονομίας της αγοράς.

Το ελληνικό δίκαιο ελεύθερου ανταγωνισμού ρυθμίζεται πρωτίστως από τις διατάξεις του ν. 3959/2011, ο οποίος αντικατέστησε τον παλιότερο νόμο 703/1977, που συνάδει ως προς τις ρυθμίσεις του με τις διατάξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού ρυθμίζεται σε εθνικό επίπεδο από τις διατάξεις του ν. 146/1914 και αφορά στον έλεγχο και περιορισμό των παράνομων πράξεων των επιχειρήσεων που αποσκοπούν να δώσουν σε αυτές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε βάρος άλλων επιχειρήσεων.

Η εταιρεία παρέχει νομική υποστήριξη στις εξής, αναφερόμενες ενδεικτικά, περιπτώσεις:

 • Απαγορευμένες συμπράξεις (οριζόντιες και κάθετες συμφωνίες).
 • Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης (άρνηση προμήθειας, πρακτικές παρεμπόδισης παράλληλου εμπορίου, συνδεδεμένες και ομαδικές πωλήσεις, καταχρήσεις τιμολογιακού χαρακτήρα, καταχρηστικές εκπτωτικές πολιτικές, διακριτικές τιμολογήσεις κτλ.).
 • Αστικές αξιώσεις τρίτων για παράβαση αντιμονοπωλιακών κανόνων βάσει της ΑΚ 914.
 • Υπεράσπιση έναντι ποινικών διώξεων βάσει διατάξεων του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού.
 • Αθέμιτη απόσπαση εργατικού δυναμικού.
 • Αθέμιτη απομίμηση προϊόντος ή υπηρεσίας.
 • Αντιγραφή πνευματικού ή εφευρετικού έργου.
 • Προσβολή διακριτικών γνωρισμάτων.
 • Παραπλανητική ή συγκριτική διαφήμιση.
 • Συκοφαντικές πληροφορίες για ανταγωνιστή.
 

Τελευταία Νέα

List Icon    Κυκλοφόρησε το νέο συλλογικό έργο για την Ερμηνεία του Νόμου περί Σημάτων (Ν. 4679/2020), στη Συγγραφή του οποίου Συμμετείχε ο Συνεργάτης της Δικηγορικής Εταιρείας Γιάννης Ψαράκης


List Icon    Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά περί Απόρριψης Αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων με αίτημα την Απαγόρευση Χρήσης Διακριτικού Τίτλου


List Icon    Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Περί Απόρριψης Αίτησης Απαγόρευσης Διακοπής Ηλεκτροδότησης Επιχείρησης


List Icon    Προσωρινή Διαταγή Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Αναστολής Απόδοσης Ξενοδοχειακής Μονάδας


Διαβάστε περισσότερα...Σχετικά Κείμενα

List Icon   Συμβάσεις Leasing: Κρίσιμες αποφάσεις για Παραγραφή και Επιτόκια Υπερημερίας


List Icon   Δικαίωμα Μειοψηφίας για Παροχή Πληροφοριών και Ακυρωσία Απόφασης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων Ανώνυμης Εταιρείας


List Icon    H Υπεκμίσθωση στην Αστική και Εμπορική Μίσθωση


List Icon   Εσωτερική Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και Άσκηση της Εταιρικής Αγωγής


Διαβάστε περισσότερα...Case Studies

List Icon   Είσπραξη Εμπορικής Απαίτησης από Φυσικό Πρόσωπο Στερούμενο Εμφανούς Περιουσίας


List Icon   Ελευθέρωση Εγγυητή σε Σύμβαση Μίσθωσης


List Icon   Ενδοεταιρική Αντιδικία - Πώληση Εταιρικών Μεριδίων - Εικονική Συμμετοχή σε Εταιρεία - Διαταγή Πληρωμής από Αδικαιολόγητο Πλουτισμό


List Icon   Αναγκαστική Είσπραξη Εμπορικής Απαίτησης μετά από Αλλεπάλληλες Προσπάθειες Απόκρυψης Εισοδημάτων


Διαβάστε περισσότερα...

 
back to top