Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι, 210 36 41 214

Ψαράκης & Κεφαλάς Δικηγορική Εταιρεία

Η εταιρεία μας αποτελεί το επιστέγασμα της μακροχρόνιας συνεργασίας των δύο εταίρων της στο πλαίσιο έτερης δικηγορικής εταιρείας, ιδρυθείσας το 2010. Το αντικείμενο ενασχόλησής μας συνδέεται με τον χώρο της επιχειρηματικής αντιδικίας, αναλαμβάνοντας υποθέσεις είτε εμπορικής είτε ποινικής φύσεως. 

Οι λόγοι για τους οποίους μας εμπιστεύονται οι εντολείς μας είναι απλοί και ξεκάθαροι:

  • Επειδή γνωρίζουν τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας που έχουμε στις υποθέσεις που μας αναθέτουν.
  • Επειδή επιθυμούν δικηγόρους που όχι μόνο να γνωρίζουν την επιστήμη τους και τις διαρκείς νομοθετικές μεταβολές αλλά και να είναι σε θέση να υποδείξουν και να υλοποιήσουν τη βέλτιστη στρατηγική στις υποθέσεις τους.
  • Επειδή μας χαρακτηρίζει η μαχητική τεκμηριωμένη υποστήριξη των υποθέσεων.
  • Επειδή κάθε υπόθεση αρχίζει με την επεξεργασία του φακέλου και την παρουσίαση των προτεινόμενων ενεργειών. Δεν προχωράμε σε επιμέρους ενέργειες, πριν διαμορφώσουμε, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη λεπτομέρεια, τη στρατηγική μας.
  • Επειδή σε κάθε υπόθεση συνεργάζονται περισσότεροι του ενός δικηγόροι, γεγονός που διασφαλίζει την πολύπλευρη επεξεργασία των θεμάτων.
  • Κατανοούμε ότι το έλλειμμα γνώσης και η ανησυχία του εντολέα καθίσταται ακόμη εντονότερη όταν υπάρχει και έλλειμμα πληροφόρησης. Για τον λόγο αυτό θεωρούμε ύψιστης σημασίας τη συνεχή ενημέρωση του εντολέα για την πορεία της υπόθεσής του.

Νομικά Δελτία 2021

 
back to top