1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
main image

Πτωχευτικό Δίκαιο – Δίκαιο Εξυγίανσης

 

Μεγάλο μέρος των υποθέσεών μας επικεντρώνεται στην επίλυση προβλημάτων υπερχρεωμένων εταιρειών μέσα από τα υπάρχοντα ένδικα και εξωδικαστικά βοηθήματα (διαδικασίες εξυγίανσης, εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης, πτώχευσης, πτώχευσης λόγω επαπειλούμενης αδυναμίας πληρωμών, ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής, ανακοπές κατά πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης κτλ.). Αντιμετωπίζουμε κάθε πρόβλημα υπερχρέωσης και αφερεγγυότητας νομικών και φυσικών προσώπων ασκούντων εμπορία, εξετάζοντάς το ταυτόχρονα από τη σκοπιά του εμπορικού, φορολογικού και ποινικού δικαίου. Αναλαμβάνουμε την πλήρη αναδιοργάνωση της επιχείρησης και δίνουμε στον εκάστοτε εντολέα περισσότερες από μια εναλλακτικές αντιμετώπισης με πλήρες σχέδιο μακροπρόθεσμης εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων. Επίσης, στο πεδίο του ποινικού δικαίου, αναλαμβάνουμε την αντιμετώπιση τυχόν ποινικών διώξεων για φορολογικά αδικήματα (χρέη προς το Δημόσιο, μη απόδοση ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων, υποβολή ανακριβούς δήλωσης φόρου εισοδήματος, εικονικά τιμολόγια κτλ.) εκμεταλλευόμενοι την παράλληλη εξειδίκευσή μας στο φορολογικό και εμπορικό δίκαιο. 

Ειδικά σήμερα, και μετά την εισαγωγή του ν. 4738/2020, οι διαθέσιμες επιλογές που έχει ο οφειλέτης είναι αρκετές με αποτέλεσμα να απαιτείται η κατάλληλη συνδρομή ώστε να επιλεγεί η ενδεδειγμένη νομική οδός. Το αν ο οφειλέτης επιλέξει λ.χ. το θεσμό της "δεύτερης ευκαιρίας" ή τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και απαιτείται ενδελεχής επεξεργασίας των εκάστοτε δεδομένων (ειδικότερα βλ. σχετική αρθρογραφία μας).

Ενδεικτικά, παρέχουμε τις κάτωθι υπηρεσίες:

  • Υποβολή αίτησης εξυγίανσης με βάση το νέο Πτωχευτικό Κώδικα (ν. 4738/2020).
  • Υποβολή αίτησης πτώχευσης με ταυτόχρονη υποβολή αίτησης λήψης προληπτικών μέτρων.
  • Υποβολή αίτησης ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών (ν. 4738/2020).
  • Αναγγελία απαιτήσεων στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας.
  • Αιτήσεις αποχωρισμού και διεκδικήσεις στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας.
  • Προσβολή πράξεων διενεργηθεισών κατά την ύποπτη περίοδο – πτωχευτικές ανακλήσεις.
  • Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων εξωδίκως και δικαστικώς με έλεγχο συμβάσεων (εμπορικών, εργασιακών, μισθωτικών κτλ) και βελτίωση των όρων αυτών στο πλαίσιο της βέλτιστης οικονομικά διαχείρισης.
  • Συγχωνεύσεις και διασπάσεις εταιρειών με γνώμονα την βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων και την ορθολογικοποίηση των οικονομικών καταστάσεων.
  • Αντιμετώπιση ποινικών διώξεων για χρέη προς το Δημόσιο και τρίτους (βλ. και τομέα δικαίου «Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο»)
 

Σχετικά Κείμενα

List Icon   Οι Πρόσφατες Αλλαγές στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών του ν. 4738/2020


List Icon   Το περιεχόμενο της Συμφωνίας Εξυγίανσης: Δυνατότητες ρύθμισης με τους Δημόσιους Φορείς


List Icon   Ποια Περιουσιακά Στοιχεία κρατάει ο Οφειλέτης σε περίπτωση Πτώχευσής του


List Icon   Η Αναστολή Εκτέλεσης στην Περίπτωση Υποβολής Αίτησης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό


Διαβάστε περισσότερα...Τελευταία Νέα

List Icon    Απόφαση Ειρηνοδικείου Κρωπίας Περί Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας για Οφειλές Ύψους περίπου 1 εκατομμυρίου Ευρώ


List Icon    Απόφαση Τριμελούς Εφετείου Αθηνών περί Εφαρμογής του Θεσμού της 2ης Ευκαιρίας για Οφειλές περίπου 8,5 εκατομμυρίων Ευρώ


List Icon    Απόφαση Ειρηνοδικείου Λαυρίου περί Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας σε Επιχειρηματία με Οφειλές περίπου 1.300.000,00 ευρώ


List Icon    Απόφαση Ειρηνοδικείου Αθηνών περί Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας σε Επιχειρηματία με Οφειλές περίπου 500.000 ευρώ


Διαβάστε περισσότερα... 
back to top