1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Πτωχευτικό Δίκαιο – Δίκαιο Εξυγίανσης

 

Μεγάλο μέρος των υποθέσεών μας επικεντρώνεται στην επίλυση προβλημάτων υπερχρεωμένων εταιρειών μέσα από τα υπάρχοντα ένδικα και εξωδικαστικά βοηθήματα (διαδικασίες εξυγίανσης, εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης, πτώχευσης, πτώχευσης λόγω επαπειλούμενης αδυναμίας πληρωμών, ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής, ανακοπές κατά πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης κτλ.). Αντιμετωπίζουμε κάθε πρόβλημα υπερχρέωσης και αφερεγγυότητας νομικών και φυσικών προσώπων ασκούντων εμπορία, εξετάζοντάς το ταυτόχρονα από τη σκοπιά του εμπορικού, φορολογικού και ποινικού δικαίου. Αναλαμβάνουμε την πλήρη αναδιοργάνωση της επιχείρησης και δίνουμε στον εκάστοτε εντολέα περισσότερες από μια εναλλακτικές αντιμετώπισης με πλήρες σχέδιο μακροπρόθεσμης εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων. Επίσης, στο πεδίο του ποινικού δικαίου, αναλαμβάνουμε την αντιμετώπιση τυχόν ποινικών διώξεων για φορολογικά αδικήματα (χρέη προς το Δημόσιο, μη απόδοση ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων, υποβολή ανακριβούς δήλωσης φόρου εισοδήματος, εικονικά τιμολόγια κτλ.) εκμεταλλευόμενοι την παράλληλη εξειδίκευσή μας στο φορολογικό και εμπορικό δίκαιο. 

Ειδικά σήμερα, και μετά την εισαγωγή του ν. 4738/2020, οι διαθέσιμες επιλογές που έχει ο οφειλέτης είναι αρκετές με αποτέλεσμα να απαιτείται η κατάλληλη συνδρομή ώστε να επιλεγεί η ενδεδειγμένη νομική οδός. Το αν ο οφειλέτης επιλέξει λ.χ. το θεσμό της "δεύτερης ευκαιρίας" ή τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και απαιτείται ενδελεχής επεξεργασίας των εκάστοτε δεδομένων (ειδικότερα βλ. σχετική αρθρογραφία μας).

Ενδεικτικά, παρέχουμε τις κάτωθι υπηρεσίες:

  • Υποβολή αίτησης εξυγίανσης με βάση το νέο Πτωχευτικό Κώδικα (ν. 4738/2020).
  • Υποβολή αίτησης πτώχευσης με ταυτόχρονη υποβολή αίτησης λήψης προληπτικών μέτρων.
  • Υποβολή αίτησης ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών (ν. 4738/2020).
  • Αναγγελία απαιτήσεων στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας.
  • Αιτήσεις αποχωρισμού και διεκδικήσεις στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας.
  • Προσβολή πράξεων διενεργηθεισών κατά την ύποπτη περίοδο – πτωχευτικές ανακλήσεις.
  • Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων εξωδίκως και δικαστικώς με έλεγχο συμβάσεων (εμπορικών, εργασιακών, μισθωτικών κτλ) και βελτίωση των όρων αυτών στο πλαίσιο της βέλτιστης οικονομικά διαχείρισης.
  • Συγχωνεύσεις και διασπάσεις εταιρειών με γνώμονα την βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων και την ορθολογικοποίηση των οικονομικών καταστάσεων.
  • Αντιμετώπιση ποινικών διώξεων για χρέη προς το Δημόσιο και τρίτους (βλ. και τομέα δικαίου «Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο»)
 

Σχετικά Κείμενα

List Icon   Εξωδικαστικός: Οι ρυθμίσεις με τις τράπεζες και το μυστικό αποτέλεσμα του αλγορίθμου


List Icon   Το «μωσαϊκό» των επιλογών του οφειλέτη: πτώχευση, εξωδικαστικός μηχανισμός, εξυγίανση, διαμεσολάβηση ή κώδικας δεοντολογίας;


List Icon   Η (Αν)επάρκεια της Περιουσίας ως Λόγος Αποδοχής/Απόρριψης της Αίτησης Πτώχευσης και η Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας στους Οφειλέτες


List Icon   Αλληλέγγυα Ευθύνη Διοικητών Νομικών Προσώπων για την Καταβολή Ασφαλιστικών Εισφορών


Διαβάστε περισσότερα...Τελευταία Νέα

List Icon    Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Μη Δέσμευσης Πιστωτών από Επικυρωθείσα Συμφωνία Εξυγίανσης


List Icon    Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας περί Επικύρωσης Συμφωνίας Εξυγίανσης


List Icon    Απόφαση Ειρηνοδικείου Κρωπίας Περί Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας για Οφειλές Ύψους περίπου 1 εκατομμυρίου Ευρώ


List Icon    Απόφαση Τριμελούς Εφετείου Αθηνών περί Εφαρμογής του Θεσμού της 2ης Ευκαιρίας για Οφειλές περίπου 8,5 εκατομμυρίων Ευρώ


Διαβάστε περισσότερα... 
back to top