1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

 

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020, ο οποίος αντικατέστησε την προγενέστερη διαδικασία του ν. 4469/2017, αποτελεί το βασικό εργαλείο που έχουν στη διάθεσή τους οι οφειλέτες για τη ρύθμιση οφειλών έναντι χρηματοδοτικών (τραπεζών και εταιρειών διαχείρισης) και δημόσιων φορέων (Δημόσιο, ΕΦΚΑ, ενώ πρόσφατα με τον ν. 5024/2023 εντάχθηκαν και οι οφειλές έναντι των Δήμων). Μάλιστα, οι αλλαγές που έλαβαν χώρα στο τέλος του 2022 και στις αρχές του 2023, με τη μείωση των επιτοκίων των ρυθμίσεων, τη δυνατότητα προεξόφλησης της ρύθμισης χωρίς την υποχρέωση καταβολής των τόκων, καθώς και την εξαίρεση ρυθμισμένων οφειλών, έχουν καταστήσει τη διαδικασία περισσότερο ελκυστική για τον οφειλέτη.

Η διαδικασία υλοποιείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Οικονομικών και η εφαρμογή του οικείου θεσμικού πλαισίου εκκίνησε από 1.6.2021. Καθώς ασχολούμαστε εκτενώς με την επίλυση ζητημάτων αφερεγγυότητας ιδίως νομικών προσώπων, ο εξωδικαστικός μηχανισμός αποτελεί ένα ακόμη όπλο στην φαρέτρα μας για την επίτευξη βιώσιμων λύσεων ρύθμισης για λογαριασμό των εντολέων μας.

Η ενασχόλησή μας με την ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ξεκινάει ήδη πριν από την έναρξη εφαρμογής του νόμου, ενώ η εμπειρία που έχουμε αποκτήσει μέσω των αιτήσεων που έχουμε διεκπεραιώσει στα δύο περίπου έτη λειτουργίας της πλατφόρμας, μας βοηθάει στην αντιμετώπιση κάθε πιθανού ζητήματος που ανακύπτει από τη δημιουργία μέχρι την οριστική υποβολή αίτησης, αλλά και στη συνέχεια μέχρι την επίτευξη της σύμβασης αναδιάρθρωσης των οφειλών.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού, παρέχουμε υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα αυτής μέχρι και την επίτευξη της ρύθμισης των οφειλών. Ενδεικτικά:

- Αναλαμβάνουμε τον πλήρη χειρισμό της ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τη δημιουργία της αίτησης μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

- Συγκεντρώνουμε το σύνολο των αναγκαίων οικονομικών στοιχείων και διενεργούμε τις απαραίτητες επαληθεύσεις με τα στοιχεία που αντλούνται αυτόματα μέσω της πλατφόρμας από τους πιστωτές.

- Συμπληρώνουμε την αίτηση του εξωδικαστικού, αναρτώντας παράλληλα και το σύνολο των αναγκαίων εκ του νόμου εγγράφων.

- Ερχόμαστε σε επικοινωνία τόσο με τους πιστωτές όσο και με τους εκπροσώπους της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) για την επίλυση κάθε ανακύπτοντος τεχνικού ή άλλου ζητήματος.

- Χειριζόμαστε τα πιθανά αιτήματα διόρθωσης που υποβάλλουν οι πιστωτές τόσο κατά το στάδιο της συμπλήρωσης της αίτησης όσο και μετά την οριστική υποβολή της.

- Παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση τα δεδομένα και τις εξελίξεις της αίτησης, ώστε να παρεμβαίνουμε και να επιλύουμε άμεσα κάθε ζήτημα.

- Σε περίπτωση που θίγονται δικαιώματα του οφειλέτη που κατοχυρώνονται από το θεσμικό πλαίσιο (λ.χ. αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης) προτείνουμε και αναλαμβάνουμε τις κατάλληλες νομικές ενέργειες για την άμυνά του.

- Σε επίπεδο ποινικού δικαίου, αντιμετωπίζουμε τυχόν ασκηθείσες ποινικές διώξεις για τα αδικήματα της μη καταβολής χρεών και μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

Στη δεξιά στήλη μπορείτε να βρείτε το σύνολο των άρθρων που έχουμε δημοσιεύσει σε σχέση με τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Για γενικότερα ζητήματα σε σχέση με το πτωχευτικό δίκαιο και το δίκαιο εξυγίανσης δείτε εδώ.

 
 
back to top