1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Απρίλιος 2023

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στο Πλαίσιο Συμφωνίας Εξαγοράς Μετοχών Αξίας 36 εκατομμυρίων Ευρώ


eksagora-metoxwn

Η Εταιρεία μας παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο μιας εξαγοράς μετοχών Ανώνυμης Εταιρείας ύψους 36 εκατομμυρίων ευρώ. Στο πλαίσιο μιας εξαγοράς μετοχών ανώνυμης εταιρείας 4 είναι τα βασικά στάδια τα οποία λαμβάνουν χώρα:

1. Πριν λάβει χώρα μια εξαγορά επιχείρησης (η οποία μπορεί να πάρει πολλές μορφές), ο αγοραστής θα χρειαστεί να διενεργήσει ένα αναλυτικό και επιστάμενο νομικό, τεχνικό και οικονομικό έλεγχο (due diligence) όπου τα επιχειρηματικά απόρρητα της πωλούμενης επιχείρησης θα αποκαλυφθούν. Στην περίπτωση αυτή, πριν λάβει χώρα η εξαγορά και πριν ακόμα λάβει χώρα ο έλεγχος αυτός, απαραίτητο είναι τα μέρη να υπογράψουν ένα συμφωνητικό εχεμύθειας (για περισσότερα βλ. εδώ).

2. Το MOU αποτελεί το έγγραφο όπου τα μέρη, πριν ξεκινήσουν τον οικονομικό και νομικό έλεγχο της υπό εξαγοράς επιχείρησης, και πριν καταρτίσουν την οριστική σύμβαση, καταγράφουν αφενός τα σημεία όπου ήδη υπάρχει συναίνεση, αφετέρου αυτά για τα οποία τα μέρη δηλώνουν ότι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις. Χαρακτηρίζεται ως ένα κείμενο «χαμαιλέοντας» όπου άλλοτε μπορεί να αποτελεί μια απλή «συμφωνία κυρίων» χωρίς κάποια νομική δεσμευτικότητα, άλλοτε, όμως, μπορεί κάλλιστα να δεσμεύει τα μέρη με σοβαρές συνέπειες και κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των εκεί συμφωνηθέντων (για περισσότερα βλ. εδώ). 

3. To due diligence («DD») της υπό εξαγορά επιχείρησης αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά στάδια της οικείας διαδικασίας. Εκεί ο υποψήφιος αγοραστής γνωρίζει καλύτερα το τι σκοπεύει να αγοράσει, μαθαίνει για πιθανά προβλήματα, ελαττώματα, αδυναμίες κοκ. Το DD ακολουθεί συνήθως την υπογραφή του MOU (memorandum of understanding) και διαρκεί, τις περισσότερες των περιπτώσεων, από 1-6 μήνες, ανάλογα φυσικά με τον όγκο των δεδομένων και τη δυναμικότητα της ομάδας που θα τον αναλάβει (για περισσότερα βλ. εδώ).

4. Τελικό στάδιο είναι αυτό της κατάρτισης και υπογραφής του συμφωνητικού πώλησης (SPA), το οποίο ακολουθείται από τη συμφωνία μεταβίβασης των μετοχών (closing).

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top