1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Ιωάννης Ψαράκης, υπ. Δ.Ν., ΜΔΕ (III)

 

Επικοινωνία
i.psarakis@psarakislegal.com

Τομεις εξειδίκευσης

Εμπορικό ΔίκαιοΔίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Δίκαιο Προσωπικών Δεδομένων, Φορολογικό Δίκαιο

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Εκπαίδευση

Universite Montpellier I (Γαλλία), 2013 

Νομική Σχολή Αθηνών, Πτυχίο, 2014

(Υπότροφος του Ιδρύματος Ιωάννου Δ. Πατέρα για προπτυχιακές σπουδές) 

Νομική Σχολή Αθηνών, Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο Αστικό Δίκαιο, 2015

Νομική Σχολή Αθηνών, Ενιαίο ΠΜΣ Νομικής Σχολής με κατεύθυνση «Φορολογικό  Δίκαιο», 2017

(Υπότροφος του Ιδρύματος "Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης" για σπουδές στο Φορολογικό Δίκαιο)

Νομική Σχολή Αθηνών, Μεταπτυχιακό Εμπορικού Δικαίου με κατεύθυνση «Εταιρείες και Χρηματοδότηση», 2020

Υπ. Διδάκτωρ στο Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Intellectual Property) στη Νομική Σχολή Αθηνών, 2021

Σήμερα η έρευνά του στο Δίκαιο της Διανοητικής Ιδιοκτησίας χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).

O Γιάννης Ψαράκης είναι ο συγγραφέας της μονογραφίας "Ο Κίνδυνος Σύγχυσης στο Δίκαιο του Σήματος" από τις εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη και συντελεστής του έργου "Ερμηνεία του ν. 4679/2020" για τα Εμπορικά Σήματα. Είναι επίσης ιδρυτής του IP Hub "The Trademark Hoop".

 

Άρθρα Συνεργάτη

List Icon   Ο Ρόλος των Διαφημίσεων της Google, του SEO και των Metatags στη Διαδικτυακή Παραβίαση Εμπορικών Σημάτων (trademarks)


List Icon   Counteractive reflections on the conceptual counteraction theory within EU case law: much ado about nothing?


List Icon   Εμπορικά σήματα: Η νομολογία μάς συμβουλεύει. Θα την ακούσουμε;


List Icon   Κατοχύρωση Βιομηχανικού Σχεδίου: oι Βασικές Προϋποθέσεις και τι μας έμαθε η Rihanna


List Icon   Εμπορικά σήματα και Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας


List Icon   Κατοχύρωση Ευρωπαϊκού και Εθνικού Σήματος, Ονόματος επιχείρησης, Προϊόντος ή Υπηρεσίας


List Icon   Η κατοχύρωση του νέου εμπορικού σήματος της Juventus και η σημασία της γνώσης της νεότερης νομολογίας


List Icon   Milan AC: Ένας αγώνας που δεν κερδήθηκε και ένα δίδαγμα για την κατοχύρωση σήματος της Ε.Ε.


List Icon   Όταν το Netflix επιχείρησε να καταχωρίσει το χαρακτηριστικό (πλέον;) ηχητικό έναρξης ως εμπορικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης


List Icon   Γιατί η εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Αντικτύπου (DPIA) αφορά μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων στο πλαίσιο της συμμόρφωσής τους με τον GDPR


List Icon   Η καταχώριση εμπορικού σήματος της ΕΕ (EUTM) και η άμυνα σε πιθανή ανακοπή (opposition)


List Icon   Η Μεγάλη Έξοδος από την αγορά της Ρωσίας και το όπλο της Διανοητικής Ιδιοκτησίας


List Icon   Η ενδοομιλική (και όχι μόνο) χρηματοδότηση (vol. II)


List Icon   Αλήθειες και αριθμοί για το εμπορικό σήμα (vol. II)


List Icon   Αλήθειες και αριθμοί για το εμπορικό σήμα


List Icon   Μπορώ να έχω Δικαίωμα σε Συγκεκριμένη Ένδειξη εάν Δεν την έχω Καταχωρίσει ως Εμπορικό Σήμα (trademark);


List Icon   Σχόλιο Ι.Ψαράκη σε Απόφαση ΓΔΕΕ Τ-215/20 σε σχέση με Περιγραφικό Σήμα


List Icon   Η ενδοομιλική (και όχι μόνο) χρηματοδότηση


List Icon   Πότε προσβάλλεται το εμπορικό μου σήμα (trademark);


List Icon   Η προσβολή του εμπορικού σήματος (trademark): Η ευρύτερη δυνατή προστασία του δικαιούχου - το σήμα φήμης (reputed trademark)


List Icon   Η προσβολή του εμπορικού σήματος (trademark): Ο κίνδυνος συσχέτισης


List Icon   Η προσβολή του εμπορικού σήματος (trademark): η συχνότερη περίπτωση και γιατί συμφέρει η προστασία του


List Icon   Cookies και συμμόρφωση websites και applications: η γαλήνη πριν την καταιγίδα;


List Icon   Η απαλλαγή των νομίμων εκπροσώπων και διοικούντων νομικά πρόσωπα στην πτώχευση: μία πραγματική δεύτερη ευκαιρία;


List Icon   EUIPO – La Liga σημειώσατε 1


List Icon   GDPR και Μελέτη Εκτίμησης Αντικτύπου (DPIA): Better safe than sorry?


List Icon   Η νομολογιακή πρακτική στην υποχρέωση χαρτοσήμανσης δανείων που συνάπτονται στην αλλοδαπή, η κριτική και η συμβολή του ά. 38 ΚΦΔ


List Icon   Η ενδικοφανής προσφυγή μέσα από την πρακτική της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ)


List Icon   Το εμπορικό σήμα ως περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης: οι αριθμοί, η προστασία και δύο προτάσεις


List Icon   Καταδολίευση δανειστών: η έννοια (και άρα ο χρόνος) της απαλλοτρίωσης εμπραγμάτου δικαιώματος επί ακινήτου


List Icon   Η σχέση μέτρου και σκοπού στο άρθρο 49 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας


List Icon   Η άμυνα του εναγομένου στην πολιτική δίκη της καταδολίευσης δανειστών


List Icon   Οι δυνατότητες υπεράσπισης στο έγκλημα της καταδολίευσης δανειστών


List Icon   Η πραγματική βούληση σύνταξης διάταξης τελευταίας βουλήσεως ως λόγος αμφισβήτησης της ιδιόγραφης διαθήκης


List Icon   Όταν η διανεμόμενη με την διαθήκη περιουσία δεν εξαντλεί τον κλήρο 
back to top