Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι, 210 36 41 214 - 210 36 46 874

main image

Ιωάννης Ψαράκης, ΜΔΕ (mult.)

 

Επικοινωνία
i.psarakis@psarakislegal.com

Τομεις εξειδίκευσης

Εμπορικό ΔίκαιοΔίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Δίκαιο Προσωπικών Δεδομένων, Φορολογικό Δίκαιο

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Εκπαίδευση

Universite Montpellier I, 2013 

Νομική Σχολή Αθηνών, Πτυχίο, 2014

(Υπότροφος του Ιδρύματος Ιωάννου Δ. Πατέρα για προπτυχιακές σπουδές) 

Νομική Σχολή Αθηνών, Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο Αστικό Δίκαιο, 2015

Νομική Σχολή Αθηνών, Ενιαίο ΠΜΣ Νομικής Σχολής με κατεύθυνση «Φορολογικό  Δίκαιο», 2017

(Υπότροφος του Ιδρύματος "Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης" για σπουδές στο Φορολογικό Δίκαιο)

Νομική Σχολή Αθηνών, Ενιαίο ΠΜΣ Νομικής Σχολής με κατεύθυνση «Εταιρείες και Χρηματοδότηση», 2020

 

Άρθρα Συνεργάτη

List Icon   Πότε προσβάλλεται το εμπορικό μου σήμα (trademark);


List Icon   Η προσβολή του εμπορικού σήματος (trademark): Η ευρύτερη δυνατή προστασία του δικαιούχου - το σήμα φήμης (reputed trademark)


List Icon   Η προσβολή του εμπορικού σήματος (trademark): Ο κίνδυνος συσχέτισης


List Icon   Η προσβολή του εμπορικού σήματος (trademark): η συχνότερη περίπτωση και γιατί συμφέρει η προστασία του


List Icon   Cookies και συμμόρφωση websites και applications: η γαλήνη πριν την καταιγίδα;


List Icon   Η απαλλαγή των νομίμων εκπροσώπων και διοικούντων νομικά πρόσωπα στην πτώχευση: μία πραγματική δεύτερη ευκαιρία;


List Icon   EUIPO – La Liga σημειώσατε 1


List Icon   GDPR και Μελέτη Εκτίμησης Αντικτύπου (DPIA): Better safe than sorry?


List Icon   Η νομολογιακή πρακτική στην υποχρέωση χαρτοσήμανσης δανείων που συνάπτονται στην αλλοδαπή, η κριτική και η συμβολή του ά. 38 ΚΦΔ


List Icon   Η ενδικοφανής προσφυγή μέσα από την πρακτική της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ)


List Icon   Το εμπορικό σήμα ως περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης: οι αριθμοί, η προστασία και δύο προτάσεις


List Icon   Καταδολίευση δανειστών: η έννοια (και άρα ο χρόνος) της απαλλοτρίωσης εμπραγμάτου δικαιώματος επί ακινήτου


List Icon   Η σχέση μέτρου και σκοπού στο άρθρο 49 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας


List Icon   Η άμυνα του εναγομένου στην πολιτική δίκη της καταδολίευσης δανειστών


List Icon   Οι δυνατότητες υπεράσπισης στο έγκλημα της καταδολίευσης δανειστών


List Icon   Η πραγματική βούληση σύνταξης διάταξης τελευταίας βουλήσεως ως λόγος αμφισβήτησης της ιδιόγραφης διαθήκης


List Icon   Όταν η διανεμόμενη με την διαθήκη περιουσία δεν εξαντλεί τον κλήρο 
back to top