1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Ιούλιος 2022

Απόφαση Ειρηνοδικείου Αθηνών περί Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας σε Επιχειρηματία με Οφειλές περίπου 350.000 ευρώ


paroxh-deyterhs-eykairias

Εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 70/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την οποία δίνεται «δεύτερη ευκαιρία» σε φυσικό πρόσωπο που διατηρούσε κατά το παρελθόν ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών θεατρικών και λοιπών θεαμάτων με δυνατότητα διαγραφής των οφειλών του, εφόσον εντός 3ετίας από την καταχώριση του ονόματός του στο μητρώο φερεγγυότητας δεν προσφύγει επιτυχώς κάποιος εκ των πιστωτών του. Ειδικότερα αναγνωρίστηκε η αδυναμία πληρωμών του και η έλλειψη ρευστοποιήσιμης περιουσίας, με συνέπεια τη μη κήρυξη πτώχευσης, αλλά την εγγραφή του ονόματος στο μητρώο φερεγγυότητας. Μετά την παρέλευση τριών ετών από την εν λόγω εγγραφή όλες, επέρχεται απαλλαγή από όλες τις που υπήρχαν κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης πτώχευσης. Το διατακτικό της απόφασης έχει ως εξής: "Παρέχει τη δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας στην αιτούσα. Διατάσσει την καταχώριση του ονόματος της αιτούσας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας". Για δε την έλλειψη ρευστοποιήσιμης περιουσίας και άρα την αποφυγή πτώχευσης κρίθηκε ότι: «[…] δεδομένου ότι δεν συντρέχει περίπτωση κήρυξης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της αιτούσας, η οποία δεν διαθέτει κινητά ή ακίνητα στοιχεία, ούτε, δε, εισόδημα, να καλύψει τα έξοδα της διαδικασίας, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα, και υποβληθέντα στο ΗΜΦ, οικονομικά της στοιχεία κατ’ εφαρμογή του αρ. 77 παρ. 4 ν. 4738/2020, πρέπει να διαταχθεί η καταχώριση του ονόματός της στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, προκειμένου να επέλθουν οι συνέπειές της, μεταξύ των οποίων και η μεταγενέστερη απαλλαγή της αιτούσας από τα χρέη που δεν μπορεί να εκπληρώσει, ώστε να της δοθεί δεύτερη ευκαιρία». Το ύψος των χρεών που θα διαγραφεί ανέρχεται περίπου στις 350.000 ευρώ και αφορά σε οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.

(για περισσότερα βλ. εδώ κι εδώ)Διαβάστε περισσότερα
 
back to top