1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Μάιος 2022

Απόφαση Ειρηνοδικείου Καλλιθέας Περί Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας σε Ομόρρυθμο Εταίρο για Χρέη περίπου 350.000 ευρώ


δεύτερη ευκαιρία

Εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 2/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας, με την οποία δόθηκε η "δεύτερη ευκαιρία" σε ομόρρυθμο εταίρο εμπορικής επιχείρησης με δυνατότητα διαγραφής των οφειλών του εφόσον εντός 3ετίας από την καταχώριση του ονόματός του στο μητρώο φερεγγυότητας δεν προσφύγει επιτυχώς κάποιος εκ των πιστωτών του. Ειδικότερα αναγνωρίστηκε η αδυναμία πληρωμών του και η έλλειψη ρευστοποιήσιμης περιουσίας το οποίο οδηγεί στην αποφυγή πτώχευσης αλλά εγγραφή του ονόματος στο μητρώο φερεγγυότητας. Μετά την παρέλευση 3ετίας από την εν λόγω εγγραφή όλες οι οφειλές του αιτούντος που υπήρχαν κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης πτώχευσης διαγράφονται. Το διατακτικό της απόφασης έχει ως εξής: "Παρέχει τη δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας στον αιτούντα. Διατάσσει την καταχώριση του ονόματός του στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας". Για δε την έλλειψη ρευστοποιήσιμης περιουσίας και άρα την αποφυγή πτώχευσης κρίθηκε ότι: "Δεν πιθανολογείται όμως ότι ο αιτών έχει περιουσία για να καλύψει τα έξοδα της πτώχευσης, εφόσον δε διαθέτει μη βεβαρυμένη περιουσία, τα δε ετήσια εισοδήματά του, πέραν των ευλόγων δαπανών διαβίωσης του ίδιου και της οικογένειάς του, δεν υπερβαίνουν τις εύλογες δαπάνες του άρθρου 92 παρ. 5 Ν. 4738/2020". Το ύψος των χρεών που θα διαγραφεί ανέρχεται στις 350.000 ευρώ. Για περισσότερα σε σχέση με τη διαδικασία βλ. εδώ.

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top