1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Νοέμβριος 2021

Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Ακύρωσης Δηλώσεων Αναγκαστικής Κατάσχεσης Επισπευσθεισών από Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων (Servicers)


akyrwsh-katasxeshs

Δημοσιεύτηκε η υπ΄ αριθμ. 374/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ανακοπές κατά εκτέλεσης), με την οποία ακυρώθηκαν δύο εκθέσεις αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας, εις βάρος εντολέων μας, επισπευσθείσας από εταιρεία διαχείρισης δανειακών απαιτήσεων. Το δικαστήριο έκρινε ότι οι επίδικες εκθέσεις αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας είναι άκυρες, ανεξαρτήτως αν συντρέχει στο πρόσωπο των ανακοπτόντων το στοιχείο της βλάβης, διότι δεν τηρήθηκε ο προβλεπόμενος στη διάταξη του άρθρου 927 ΚΠολΔ έγγραφος συστατικός τύπος των εντολών προς εκτέλεση, με βάση τις οποίες διενεργήθηκε η κατάσχεση των επίδικων ακινήτων των ανακοπτόντων. Ειδικότερα, οι εν λόγω εντολές προς εκτέλεση – στο πλαίσιο και των δύο εκθέσεων αναγκαστικής κατάσχεσης- δεν είχαν γραφεί επί του πρώτου εκτελεστού απογράφου του εκτελεστού τίτλου, με βάση τον οποίον επισπεύτηκε σε βάρος των ανακοπτόντων η επίμαχη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, ούτε είχαν επισυναφθεί σε αυτό, ενώ περαιτέρω η αναγραφόμενη στην δεύτερη έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας εντολή προς εκτέλεση ήταν ανύπαρκτη.  Όπως δε, χαρακτηριστικά απεφάνθη το δικαστήριο: "[…] Αναγκαστική εκτέλεση που επιχειρείται από δικαστικό επιμελητή, χωρίς εντολή στο απόγραφο, όπως απαιτεί ο νόμος, είναι άκυρη. […] Ενόψει, επομένως, του ότι δεν τηρήθηκε ο προβλεπόμενος στη διάταξη του άρθρου 927 του ΚΠολΔ έγγραφος συστατικός τύπος για καμία από τις δύο ανωτέρω εντολές προς εκτέλεση με βάση τις οποίες διενεργήθηκε η κατάσχεση των επίδικων ακινήτων των ανακοπτόντων, και, ειδικά ως προς την κατάσχεση του προαναφερομένου ακινήτου του πρώτου ανακόπτοντος, δεν υφίσταται καν η αναφερόμενη στη σχετική υπ’ αριθμ. …. έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας εντολή προς εκτέλεση, αμφότερες οι προσβαλλόμενες εκθέσεις αναγκαστικής κατάσχεσης περιουσίας, είναι, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη, άκυρες ανεξαρτήτως αν συντρέχει στο πρόσωπο των ανακοπτόντων το στοιχείο της βλάβης, η οποία πάντως, είναι αυταπόδεικτη, εν προκειμένω, λόγω της αναγκαστικής κατάσχεσης που επακολούθησε σε βάρος αυτών […]".

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top