1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Πλειστηριασμοί

 

Η αναγκαστική εκτέλεση αποτελεί το ύστατο όπλο στη φαρέτρα του δανειστή, ο οποίος επιδιώκει την ικανοποίηση της απαίτησής του, και αποσκοπεί, όπως λέγεται, στην κατά κυριολεξία απονομή του δικαίου. Στις περιπτώσεις των χρηματικών απαιτήσεων, όταν ο οφειλέτης δεν συμμορφώνεται προς την υποχρέωσή του, ο δανειστής προχωρά, κατόπιν έκδοσης σχετικής δικαστικής απόφασης ή διαταγής πληρωμής, στην κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη του (κινητών ή/και ακινήτων) και στη ρευστοποίηση αυτών μέσω της διαδικασίας του δημόσιου αναγκαστικού – και, υποχρεωτικώς, ηλεκτρονικού πλέον – πλειστηριασμού. Στη θέση του επισπεύδοντος δανειστή βρίσκονται, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα ή οι εταιρείες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων, οι οποίες δεν κατάφεραν (ή δεν επιχείρησαν) να βρουν μια εξωδικαστική συμβιβαστική λύση με τον οφειλέτη.

Προς προστασία του οφειλέτη, ο νομοθέτης παρέχει σε αυτόν τη δυνατότητα να αμυνθεί στα διάφορα στάδια της εκτελεστικής διαδικασίας εντός ενός αυστηρά καθορισμένου χρονικού πλαισίου και για συγκεκριμένους λόγους. Άρα μπορεί να αμυνθεί αμέσως μετά την κατάσχεση ασκώντας τη σχετική ανακοπή (δες εδώ), αλλά και μετά τον πλειστηριασμό ασκώντας την ειδική ανακοπή κατά της κατακυρωτικής έκθεσης (δες εδώ). Στην τελευταία δε περίπτωση θα πρέπει να προχωρήσει και σε ανακοπή κατά της επιταγής προς εκτέλεση με την οποία επιτάσσεται να παραδώσει το ακίνητό του και να προχωρήσει άμεσα σε υποβολή αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων ώστε να «παγώσει» τη διαδικασία εκτέλεσης.

Οι συνεργάτες της εταιρείας μας ασχολούνται με το αντικείμενο της αναγκαστικής εκτέλεσης και των πλειστηριασμών πάνω από μια δεκαετία. Έχοντας γνώση της κάθε επιμέρους λεπτομέρειας της εκτελεστικής διαδικασίας αλλά και της κάθε πρόσφατης νομοθετικής αλλαγής και νομολογιακής εξέλιξης, είναι σε θέση να προστατεύσουν τα περιουσιακά στοιχεία των καθών η εκτελεστική διαδικασία - οφειλετών, υποστηρίζοντας τα νόμιμα δικαιώματά τους ενώπιον των δικαστικών αιθουσών.

Η αναγκαστική εκτέλεση, εξάλλου, συνιστά ένα δυσχερή κλάδο του δικονομικού δικαίου. Κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης έχει τις ιδιαιτερότητές της∙ φέρει τις δικές της προϋποθέσεις και τα δικά της έννομα αποτελέσματα. Σημαντικό είναι ο δικηγόρος που θα αναλάβει την άμυνα κατά της εκτέλεσης να έχει αφενός το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο και τη γνώση της πρόσφατης αλλά και παλαιάς νομολογίας των δικαστηρίων μας, αφετέρου αντίληψη περί της πρακτικής των τελευταίων ετών. Χωρίς το πρώτο θα εμφιλοχωρήσουν ελαττώματα στη διαδικασία της εκτέλεσης που ενδέχεται να ακυρώσουν όλη την προσπάθεια∙ χωρίς το δεύτερο θα καταστεί λιγότερο πιθανό το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Στη δεξιά στήλη παρατίθενται πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις σε υποθέσεις που χειριστήκαμε αλλά και σχετική αρθρογραφία, η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς.  

Τελευταία Νέα

List Icon    Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Ακύρωσης Διαταγής Πληρωμής Ύψους περίπου 700.000€


List Icon    Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας περί Ακύρωσης Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης


List Icon    Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Περί Αναστολής Εκτελεστικής Διαδικασίας εκ μέρους Servicer για ποσό περίπου 2 εκ. ευρώ


List Icon    Απόφαση Μονομελούς Εφετείου Αθηνών Περί Αναστολής Πλειστηριασμού λόγω Ανυπαρξίας Επίδοσης Κατασχετήριας Έκθεσης


Διαβάστε περισσότερα...Σχετικά Κείμενα

List Icon   Η Ανακοπή Διόρθωσης Τιμής Πρώτης Προσφοράς στον Πλειστηριασμό


List Icon   Εξελίξεις στα ζητήματα των Πλειστηριασμών μετά την Απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τους Servicers – Τα Ζητήματα με τη Σύμβαση Διαχείρισης


List Icon   Προστασία Απέναντι στην Επικείμενη Καταγγελία της Τράπεζας – Η Απαγόρευση Καταγγελίας ως Ασφαλιστικό Μέτρο


List Icon   Η αξίωση αποζημίωσης λόγω άδικης εκτέλεσης όταν δεν έχει ακυρωθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση η αναγκαστική εκτέλεση


Διαβάστε περισσότερα... 
back to top