1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Ιανουάριος 2019

Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών περί μη Εμφάνισης Διαταγής Πληρωμής σε αρχεία της Τειρεσίας Α.Ε.


Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών περί μη Εμφάνισης Διαταγής Πληρωμής σε αρχεία της Τειρεσίας Α.Ε.

Εκδόθηκε απόφαση από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (ασφαλιστικών μέτρων) περί απαγόρευσης εμφάνισης δυσμενούς δεδομένου έκδοσης διαταγής πληρωμής ύψους 115.000 ευρώ περίπου από εταιρείες επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς (Τειρεσίας κτλ.) λόγω πιθανολόγησης ακύρωσης της εκδοθείσας από το πιστωτικό ίδρυμα διαταγής πληρωμής. Κατ’ αυτό τον τρόπο ο εντολέας δεν εμφανίζεται σε βάσεις όπως αυτή της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.. 

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top