1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Απρίλιος 2024

Practitioners’ Workshop: Το Δίκαιο Αφερεγγυτότητας στην Πράξης - Το μωσαϊκό Επιλογών του Οφειλέτη


το δίκαιο αφερεγγυτότητας

PRACTITIONERS’ WORKSHOP: ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Το μωσαϊκό» των επιλογών του οφειλέτη

Οι συνεργάτες της δικηγορικής εταιρείας θα παρουσιάσουν σχετικό σεμινάριο-Workshop για τα ζητήματα του δικαίου της αφερεγγυότητας σε συνεργασία με το εκδοτικό οίκο της Νομικής Βιβλιοθήκης.

Το εν λόγω Σεμινάριο εκθέτει κατά τρόπο πρακτικό και συστηματικό την παλέτα των επιλογών που έχει στη διάθεσή του ο υπερχρεωμένος οφειλέτης (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) προκειμένου να επιτύχει τη ρύθμιση των χρεών του ή να απαλλαγεί από αυτά. Επιχειρείται μία παρουσίαση των πρακτικών εργαλείων που παρέχει ο νόμος με στόχο οι μαχόμενοι νομικοί να αξιοποιούν τις βέλτιστες δυνατές επιλογές στις υποθέσεις που άγονται ενώπιον τους.

Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες αφενός θα λάβουν απαντήσεις στα ερωτήματά τους αφετέρου θα έχουν την ευκαιρία μέσα από παραδείγματα να κατανοήσουν τα πρακτικά ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή στην πράξη, μεταξύ άλλων, των εργαλείων του Κώδικα Αφερεγγυότητας (Ν 4738/2020), ούτως ώστε να παρέχουν στους εντολείς τους κατά τρόπο εξατομικευμένο υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες.

Βλ. εδώ για περισσότερα.

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top