1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Ιούλιος 2023

Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας περί Ακύρωσης Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης


ακύρωση κατάσχεσης

Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 237/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, με την οποία ακυρώθηκε η έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου, δυνάμει της οποίας επισπευδόταν πλειστηριασμός σε ακίνητο του οφειλέτη. 

Με την ανακοπή έγιναν δεκτοί δύο εκ των προβληθέντων λόγων ανακοπής μας, που αφορούσαν αμφότεροι σε διαδικαστικές πλημμέλειες της διαδικασίας της κατάσχεσης. Όπως αναφέρουμε και στη σχετική αρθρογραφία μας, τόσο η διαδικασία της έκδοσης της διαταγής πληρωμής όσο και η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, αποτελούν αυστηρά τυπικές διαδικασίες, ώστε να διασφαλίζονται σε κάθε περίπτωση τα συμφέροντα και τα δικαιώματα του οφειλέτη, που αποτελεί το αδύναμο μέρος στις διαδικασίες αυτές. 

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στον δεύτερο εκ των λόγων ανακοπής που έγιναν δεκτοί, όπου το δικαστήριο δέχθηκε ότι η κατασχετήρια έκθεση πρέπει να ακυρωθεί επειδή δεν αποδείχθηκε ότι επιδόθηκε εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την επιβολή της κατάσχεσης στο αρμόδιο κτηματολόγιο. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 995 παρ. 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: «Με ποινή ακυρότητας, αντίγραφο της κατασχετήριας έκθεσης επιδίδεται στον υποθηκοφύλακα (κτηματολόγιο) της περιφέρειας όπου βρίσκεται το κατασχεμένο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κατάσχεση». Εν προκειμένω, λοιπόν, η αντίδικος εταιρεία διαχείρισης δεν προσκόμισε ενώπιον του Δικαστηρίου σχετική έκθεση επίδοσης, από την οποία να προκύπτει ότι πράγματι η έκθεση κατάσχεσης κοινοποιήθηκε στο αρμόδιο κτηματολόγιο και, κατά συνέπεια, έγινε δεκτός ο σχετικός λόγος ανακοπής μας περί έλλειψης τέτοιας επίδοσης. 

(για περισσότερα βλ. εδώ)

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top