1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Ιούλιος 2023

Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας περί Επικύρωσης Συμφωνίας Εξυγίανσης


απόφαση εξυγίανσης

Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 11/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας, με την οποία έγινε δεκτή η αίτησή μας περί επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης που είχε υπογραφεί μεταξύ της εταιρείας και δύο εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. 

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, πέραν της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών έναντι των εταιρειών διαχείρισης, προερχόμενων από πιστώσεις που είχε λάβει η εταιρεία, επετεύχθη και η άτοκη ρύθμιση των οφειλών της προς το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ με σημαντική, μάλιστα, διαγραφή οφειλών, απορριπτομένων των κύριων παρεμβάσεων που άσκησαν οι εν λόγω φορείς, με τις οποίες ζητούσαν την απόρριψη της αίτησης. 

Ειδικότερα, οι οφειλές τόσο προς το Δημόσιο όσο και προς τον ΕΦΚΑ ρυθμίστηκαν σε 240 άτοκες δόσεις (20 χρόνια), με την πρώτη μάλιστα δόση καταβλητέα εντός 90 εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης που επικυρώνει τη συμφωνία. Ενδεικτικό είναι ότι μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, που αποτελεί το πλέον διαδεδομένο εργαλείο ρύθμισης οφειλών, οι οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 240 δόσεις, αλλά με επιτόκιο 3%. 

Παράλληλα, με τη συμφωνία εξυγίανσης διεγράφη μέρος των οφειλών προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, αλλά και το σύνολο των οφειλών προς τους εν λόγω φορείς που γεννήθηκαν από την υποβολή της αίτησης εξυγίανσης έως τη δημοσίευσης της απόφασης επικύρωσης, με τη συνολική διαγραφή να υπερβαίνει σε ποσοστό το 50% των υφιστάμενων κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης οφειλών της εταιρείας. Συγκεκριμένα, για τον ΕΦΚΑ, το όφελος που προέκυψε για την εταιρεία μόνο από τη διαγραφή ανέρχεται στο ποσό των 590.000 ευρώ περίπου, τη στιγμή που οι συνολικές οφειλές της κατά την υποβολή της αίτησης ανέρχονταν περίπου σε 1.000.000,00 ευρώ. Το αντίστοιχο δε ποσό της διαγραφής των οφειλών έναντι του Δημοσίου ανήλθε σε 680.000,00 περίπου ευρώ. Στα ως άνω δε ποσά της διαγραφής δεν έχει συνυπολογιστεί και το όφελος της εταιρείας από την άτοκη ρύθμιση των μη διαγραφόμενων οφειλών της. 

Το Δικαστήριο επικύρωσε την συμφωνία κρίνοντας ότι δεν παραβιάζει τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών, καθώς το Δημόσιο και ο ΕΦΚΑ, αφενός, δεν βρίσκονται στην ίδια θέση με τους χρηματοδοτικούς φορείς, οπότε δικαιολογείται η δυσμενέστερη μεταχείρισή τους, αφετέρου, δεν θα ανακτούσαν μεγαλύτερα ποσά μέσω της πτωχευτικής διαδικασίας από τα ποσά που θα λάβουν με την υλοποίηση της συμφωνίας εξυγίανσης. Με βάση τις σκέψεις αυτές, το Δικαστήριο απέρριψε τις κύριες παρεμβάσεις των ως άνω φορέων, με τις οποίες ζητούσαν την απόρριψη της αίτησης, επικαλούμενοι το παράνομο της διαγραφής και του άτοκου χαρακτήρα της ρύθμισης. 

Όπως έχουμε γράψει κι αλλού: "Μάλιστα τα δικαστήρια όταν αποφασίζουν τη διαγραφή οφειλής προς το Δημόσιο στηρίζουν τη θέση τους αυτή και στις κάτωθι σκέψεις: "Με τον τρόπο δε αυτό, από τις ως άνω νομοθετικές επιλογές, καθίσταται σαφές, ότι ενόψει της κοινωνικοοικονομικής κρίσης τάσσεται ως πρόκριμα η βιωσιμότητα της επιχείρησης, και μπροστά στην πιθανότητα επιβίωσης αυτής, υποχωρούν απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Εξάλλου, η επίτευξη του στόχου της εξυγίανσης (δηλαδή η επιστροφή της επιχείρησης στην παραγωγική διαδικασία) θα έχει σαν αποτέλεσμα και τα μελλοντικά έσοδα τόσο του Ελληνικού Δημοσίου, όσο και των ασφαλιστικών ταμείων".

(για περισσότερα βλ. εδώ, εδώ, εδώ κι εδώ)

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top