1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Μάρτιος 2023

Απόφαση Ειρηνοδικείου Λαυρίου περί Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας σε Επιχειρηματία με Οφειλές περίπου 1.300.000,00 ευρώ


Απόφαση Ειρηνοδικείου Λαυρίου περί Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας σε Επιχειρηματία με Οφειλές περίπου 1.300.000,00 ευρώ

Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 21/2023 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, που διέταξε την καταχώριση του ονόματος εντολέως μας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, κατ’ άρθρ. 77§4 του ν. 4738/2020, κατόπιν υποβολής αίτησης πτώχευσης μικρού αντικειμένου. Το δικαστήριο έκρινε ότι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, συνέτρεχε περίπτωση παύσης πληρωμών του οφειλέτη, λόγω ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών της τάξης περίπου των 1.300.000,00 ευρώ, ιδίως προς τράπεζες και δημόσιους φορείς. Ως προς την καταχώριση του ονόματος του οφειλέτη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, αντί της κήρυξής του σε πτώχευση, το δικαστήριο έκρινε ότι, αφενός, η ακίνητη περιουσία του ήταν βεβαρημένη με προσημειώσεις υποθήκης, αφετέρου, το μοναδικό ελεύθερο περιουσιακό στοιχείο του οφειλέτη ήταν ένα αυτοκίνητο, αξίας περίπου 3.000 ευρώ, το οποίο, ωστόσο, κρίθηκε ότι δεν αποτελεί επαρκή και ευχερώς ρευστοποιήσιμη περιουσία για την κάλυψη των εξόδων της πτώχευσης. Από τη δημοσίευση της ως άνω απόφασης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας ξεκίνησε να μετρά το διάστημα των τριών ετών, μετά την παρέλευση του οποίου ο οφειλέτης θα απαλλαγεί καθολικά από τις οφειλές του. 

Σημασία στην εν λόγω απόφαση είχαν δύο ζητήματα: α) πρώτον η επιβεβαίωση της διάταξης του νόμου που αναφέρει ότι κρίσιμη είναι η ελεύθερη βαρών περιουσία του οφειλέτη ώστε να εκτιμηθεί η επάρκεια ή μη της τελευταίας και β) δεύτερον, η κρίση περί της χαμηλής αξίας περιουσιακού στοιχείου που συνηγορεί υπέρ της ανεπάρκειας ρευστοποιήσιμης περιουσίας. Άρα τελικά, εφόσον ο οφειλέτης έχει στην κυριότητά του κάποιο αυτοκίνητο ή όποιο άλλο αντικείμενο μικρής εμπορικής αξίας, η αίτηση πτώχευσης απορρίπτεται αλλά ο ίδιος τυγχάνει απαλλαγής από τις οφειλές του μετά την 3ετία από την καταχώριση του ονόματός του στο Μητρώο Φερεγγυότητας.

(για περισσότερα βλ. εδώ κι εδώ)


Διαβάστε περισσότερα
 
back to top