1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Δεκέμβριος 2022

Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας περί Ακύρωσης Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης 23 Οριζόντιων Ιδιοκτησιών


Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας περί Ακύρωσης Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης 23 Οριζόντιων Ιδιοκτησιών

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 339/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, με την οποία ακυρώθηκε έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης δυνάμει της οποίας επισπευδόταν πλειστηριασμός είκοσι τριών οριζοντίων ιδιοκτησιών συνολικής αξίας 822.490,00 ευρώ για την ικανοποίηση απαίτησης εταιρείας διαχείρισης άνω του 1.000.000,00 ευρώ από εκδοθέν ομολογιακό δάνειο.

Το δικαστήριο έκρινε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν αόριστος ο περιορισμός του ποσού για το οποίο η επισπεύδουσα επέβαλε την κατάσχεση. Ειδικότερα, παρά το γεγονός ότι η απαίτησή της υπερέβαινε το ποσό του 1.000.000,00 ευρώ, πηγάζουσα από περισσότερες εκδοθείσες ομολογίες και περιλαμβάνουσα περισσότερα κονδύλια (κεφάλαιο κάθε ομολογίας, τόκους κάθε ομολογίας, καθώς και έξοδα), επέβαλε την κατάσχεση μόνον για ποσό 300.000,00 ευρώ, χωρίς κανέναν περαιτέρω προσδιορισμό για τα κονδύλια και τις ομολογίες  που αφορούσε το ποσό αυτό.  

Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, προκαλείται αοριστία ως προς το ποσό της κατάσχεσης, καθώς ο οφειλέτης δεν είναι σε θέση να διαγνώσει σε τι ακριβώς αφορά το ποσό αυτό, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προτείνει και τυχόν ενστάσεις του, όπως λ.χ. την ένσταση παραγραφής απαιτήσεων της επισπεύδουσας από τόκους ή την ένσταση εξόφλησης κάποιας από τις περισσότερες ομολογίες. Η αοριστία επιτείνεται ακόμη περισσότερο στις περιπτώσεις ομολογιακών δανείων, όπου οι περισσότερες ομολογίες που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο του δανείου έχουν διαφορετικό χρόνο ληκτότητας και τοκοφορίας. 

(για περισσότερα βλ. εδώ)

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top