1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Ιούλιος 2022

Προσωρινή Διαταγή Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Αναστολής Εκτελεστότητας Διαταγής Πληρωμής Ύψους Περίπου 450.000 Ευρώ


anastolh-diataghs-plhrvmhs-kata-servicer

Εκδόθηκε στις 14.7.2022 προσωρινή διαταγή με την οποία απαγορεύεται σε εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις η εκτέλεση διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε σε βάρος της εντολέως μας εταιρείας, για ποσό περίπου 450.000 ευρώ. Βασικός λόγος που προβλήθηκε στην αίτησή μας ήταν και η ακυρότητα της μεταβίβασης των απαιτήσεων από την τράπεζα προς την εταιρεία ειδικού σκοπού (Fund), για τον λόγο ότι έλαβε χώρα μη νόμιμα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του αλληλόχρεου λογαριασμού (δηλαδή πριν από την καταγγελία της σύμβασης του αλληλόχρεου λογαριασμού). Οι τραπεζικές απαιτήσεις εισερχόμενες στη σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού, χάνουν την αυθυπαρξία τους σχετικά με την ικανοποίηση, τη δικαστική επιδίωξη, τη δυνατότητα μεταβίβασης (εκχώρησης) και το κατασχετό. Εφόσον οι απαιτήσεις αυτές καταλαμβάνονται από τον αλληλόχρεο λογαριασμό, παραλύουν. Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, εκπίπτει η δυνατότητα μεταβίβασης – εκχώρησής τους, καθώς ως προς αυτές δεν υπάρχει πλέον εξουσία μεμονωμένης διάθεσης. 

Εξίσου σημαντικός λόγος ήταν και η καταχρηστική καταγγελία, όπως και η καταχρηστική υποβολή της αίτησης για έκδοση διαταγής πληρωμής, ενώ όλες οι προτάσεις διευθέτησης φερόμενης οφειλής της πιστούχου εταιρείας είχαν απαντηθεί αρνητικά χωρίς κάποια αντιπρόταση ή αιτιολογία απόρριψης.

(Για περισσότερα βλ. εδώ)

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top