1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Απρίλιος 2022

Ολοκληρώθηκε Συναλλαγή Μεταβίβασης Απαιτήσεων Ύψους περίπου 40 Εκατομμυρίων Ευρώ


metavivash-apaithsewn

Ολοκληρώθηκε συναλλαγή μεταβίβασης απαιτήσεων ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του νόμου 4354/2015 από εμπορική επιχείρηση. Η εταιρεία μας λειτούργησε ως σύμβουλος του πωλητή των απαιτήσεων. Στο πλαίσιο της επίμαχης μεταβίβασης η συμβατική σχέση παρέμεινε, όπως ορίζει και ο νόμος, στην εκχωρήτρια εταιρεία, ενώ οι επιμέρους απαιτήσεις εκχωρήθηκαν στην εκδοχέα εταιρεία. Τούτο έχει σημασία σε κάθε μεταβίβαση είτε βάσει νόμου 4354/2015, είτε βάσει νόμου 3156/2003, καθότι οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα εκ της σύμβασης παραμένουν στα συμβαλλόμενα μέρη, ενώ το μόνο που μεταβιβάζεται στην εκδοχέα αγοράστρια εταιρεία είναι οι επιμέρους απαιτήσεις, οι οποίες μάλιστα μπορούν να μην εξαντλούν και όλες τις απαιτήσεις εκ της συμβάσεως (άρα να εκχωρούνται μέρος αυτών κοκ). Σημασία έχει επίσης να τονιστεί ότι ο νόμος 4354/2015, αλλά και ιδίως ο νόμος 3156/2003 για την τιτλοποίηση απαιτήσεων, δεν αφορούν μόνο σε απαιτήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων εκ δανειακών και λοιπών συμβάσεων.

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top