1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Ιανουάριος 2022

Απόφαση Ειρηνοδικείου Δράμας Περί Καταχώρισης στο Μητρώο Φερεγγυότητας και Δυνατότητας Απαλλαγής από Οφειλές ύψους 153.000 ευρώ


ptwxeysh-mikrou-antikeimenou

Εκδόθηκε σήμερα η απόφαση υπ’ αριθμόν 10/2022 του Ειρηνοδικείου Δράμας με βάση την οποία - και σε συνδυασμό με την διάταξη 5/2022 του εισηγητή πτωχεύσεων - διατάσσεται η καταχώριση του ονόματος εντολίδος μας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του άρθρου 213 του ν.4738/2020. Αυτό έχει ως συνέπεια την δυνατότητα απαλλαγής της από τις οφειλές της, ύψους 153.000€, εντός τριετίας. 

Η εντολέας μας δεν ασκούσε επιχειρηματική δραστηριότητα και υπό το προϊσχύσαν καθεστώς θα μπορούσε να ενταχθεί στο ν. 3869/2010, όπως ακριβώς είχε επιχειρήσει στο παρελθόν, πλην όμως ανεπιτυχώς.

Οι οφειλές της προήλθαν από δανειακές συμβάσεις, στις οποίες συνεβλήθη ως εγγυήτρια. Το Δικαστήριο έκρινε ότι βρίσκεται σε αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της κατά τρόπο γενικό και μόνιμο. 

Επειδή ακριβώς η χωρίς βάρη (π.χ. υποθήκη) περιουσία της κρίθηκε μικρή και αποτελούμενη από μη ευχερώς ρευστοποιήσιμα στοιχεία, το Δικαστήριο δεν κήρυξε πτώχευση, αφού τα έξοδα της πτωχευτικής διαδικασίας δεν θα μπορούσαν να καλυφθούν (π.χ. οι απαραίτητες επιδόσεις, η αμοιβή του συνδίκου κτλ.). Επομένως, διατάχθηκε η αναγραφή του ονόματός της στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας (ΗΜΦ), ώστε κατόπιν τριών ετών να επέλθει η απαλλαγή της από όλες τις οφειλές της. 

Πρόκειται για μια από τις πρώτες αποφάσεις επί αιτήσεων πτώχευσης μικρού αντικειμένου («μικρές πτωχεύσεις») υπό το νέο νόμο 4738/2020. Ειδικά στην περίπτωση φυσικών προσώπων – όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση - θα πρόκειται για πτώχευση μικρού αντικειμένου εφόσον η αξία της περιουσίας του οφειλέτη δεν υπερβαίνει το ποσό των 350.000 ευρώ. Ως προς την ακίνητη περιουσία του προσώπου, η αξία υπολογίζεται σε τιμές ΕΝΦΙΑ ενώ αν δεν υπάρχει τιμή ΕΝΦΙΑ (π.χ. εκτός σχεδίου γήπεδα) λαμβάνονται υπ’ όψιν οι αντικειμενικές αξίες.

Για περισσότερα σε σχέση με την πτωχευτική απαλλαγή και τη "δεύτερη ευκαιρία" μέσα από το νέο πτωχευτικό νόμο βλ. εδώ.

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top