1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Νοέμβριος 2021

Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Ακύρωσης Δήλωσης Συνέχισης Πλειστηριασμού εκ μέρους Εταιρείας Διαχείρισης Απαιτήσεων (Servicer)


akyrwsh-dhlwsh-synexishs-pleisthriasmou

Εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 4715/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείο Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) με την οποία ακυρώθηκε δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού που είχε επισπευσθεί από εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων λόγω έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης. Ειδικότερα έγινε δεκτός βασικός ισχυρισμός για τον οποίο έχουμε μιλήσει εκτενώς (βλ. κι εδώ σχετικό άρθρο), ότι οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων νομιμοποιούνται ως μη δικαιούχοι διάδικοι μόνο όταν η μεταβίβαση της δανειακής απαίτησης έχει λάβει χώρα βάσει του νόμου 4354/2015 για τις μεταβιβάσεις κόκκινων δανείων και όχι βάσει του νόμου 3156/2003 για τις τιτλοποιήσεις απαιτήσεων. Ειδικότερα κρίθηκε ότι "Το κοινοποιηθέν, όμως, από 18/6/2021 έγγραφο της σύμβασης ανάθεσης διαχείρισης κάνει μνεία μόνο των διατάξεων του Ν. 3156/2003, που δεν αρκούν για να προσδώσουν στην καθ' ης την ιδιότητα του μη δικαιούχου διαδίκου". Η εν λόγω απόφαση κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική καθότι αποδυναμώνει τις εταιρείες διαχείρισης από εξουσίες αναγκαστικής εκτέλεσης στην περίπτωση που τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν επιλέξει, για λόγους που συνδέονται κυρίως με την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των δανειοληπτών, να κάνουν χρήση του νομοθετικού πλαισίου του 2003 αντί αυτού του 2015 που ψηφίστηκε ακριβώς για την αντιμετώπιση του προβλήματος των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα. 

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top