1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Απρίλιος 2021

Απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Αναγνώρισης Ακυρότητας Επιτοκιακού Όρου σε Πιστωτική Σύμβαση


akyroi-oroi-epitokiwn

Δημοσιεύτηκε η υπ΄ αριθμ. 3312/2020 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με βάση την οποία κρίθηκε καταχρηστικός όρος καθορισμού επιτοκίου σε πιστωτική σύμβαση. Συγκεκριμένα το Δικαστήριο έκρινε ότι πράγματι ο προσβαλλόμενος όρος προσδιορισμού επιτοκίου δανεισμού δεν ήταν συμβατός με το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή και δη με την αρχή της διαφάνειας. Τούτο διότι επαφιόταν αποκλειστικά στην Τράπεζα να μεταβάλλει το επιτόκιο κατά το δοκούν με μια απλή δημοσίευση στον Τύπο, χωρίς να συνδέει τη συγκεκριμένη μεταβολή με κάποια προκαθορισμένα κριτήρια εκ των προτέρων γνωστά στον δανειολήπτη. Ειδικότερα, παρατίθεται ένα κρίσιμο χωρίο της εν λόγω απόφασης: "Ο όρος αυτός κρίνεται άκυρος ως καταχρηστικός, αφενός κατά το μέρος της πρόβλεψης μη εύλογων κριτηρίων για την αναπροσαρμογή του ισχύοντος επιτοκίου, καθόσον από το περιεχόμενό του συνάγεται ότι αρκεί η απόφαση της Τράπεζας, προς τούτο, λαμβανόμενη χωρίς την επίδραση εκ των προτέρων προβλεπόμενων εύλογων κριτηρίων μεταβολής του συμβατικού επιτοκίου, όπως ο "κίνδυνος που αναλαμβάνει έναντι του κατόχου", "γενικότερος προϊοντικός κίνδυνος", "συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού", συνδυαζόμενων πάντοτε με την προϋπόθεση μεταβολής του Βασικού Παρεμβατικού Επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ως έδει, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην ως άνω μείζονα σκέψη Ι6)". (Για περισσότερα σε σχέση με το ζήτημα αυτό βλ. εδώ).

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top