1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Φεβρουάριος 2020

Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών περί Απαγόρευσης Καταγγελίας Πιστωτικών Συμβάσεων


Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών περί Απαγόρευσης Καταγγελίας Πιστωτικών Συμβάσεων

Εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 753/2020 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών (ασφαλιστικά μέτρα) περί απαγόρευσης καταγγελίας πιστωτικών συμβάσεων φερόμενου ύψους περίπου 5,5 εκατομμυρίων Ευρώ με απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης του εκπροσώπου της αντιδίκου Εταιρείας Διαχείρισης Απαιτήσεων (Fund). Είναι η πρώτη απόφαση κατά Fund που δέχεται την υποχρέωση τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας, όπως επίσης και ότι οι αξιώσεις αποζημίωσης κατά του πιστωτικού ιδρύματος που μεταβίβασε τις απαιτήσεις του μπορούν να ασκηθούν και κατά της εκδοχέως Εταιρείας Διαχείρισης Απαιτήσεων. Το Δικαστήριο έκρινε, μεταξύ άλλων: "Περαιτέρω δε, συνεπεία της μη αποδέσμευσης του ανωτέρω ποσού  δανειοδότησης που αντιστοιχούσε σε ποσοστό 8% του υπολοίπου ποσού των 1.320.000Ε η πρώτη αιτούσα ζημιώθηκε καθώς τα διαφυγόντα κέρδη από τη μη εκμίσθωση του επίμαχου ακινήτου που θα ελάμβανε χώρα τον Σεπτέμβριο του 2012 και μέχρι σήμερα, με βάση το επιχειρηματικό πλάνο και την αντιστοιχη εκτιμητή μελέτη θα ανερχόνταν στο συνολικό ποσό των 1.344.787Ε [...] Ακολούθως εστάλη η από 25/6/2019 επιστολή πρότασης ρύθμισης του δανείου στην δεύτερη αιτούσα όπου της έθετε το πλαίσιο των 10 ημερών να απαντήσει αν την αποδέχεται ή όχι και στις 12/7/2019 η επιστολή προς την πρώτη αιτούσα όπου της δήλωνε ότι αρνείται την εφαρμογή του ΚΔΤ και της πρότεινε όχι μια λύση ρύθμισης αλλά την άμεση και με ανέκκλητο πληρεξούσιο εντός 3 μηνών ρευστοποίηση του επίδικου ακινήτου με ελάχιστο τίμημα 1.800.000Ε, την ενεχυρίαση μετοχών της δεύτερης, την παροχή εγγυήσεως από την δεύτερη".

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top