1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Δεκέμβριος 2019

Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών περί Αναστολής Εκτελεστότητας Διαταγής Πληρωμής


Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών περί Αναστολής Εκτελεστότητας Διαταγής Πληρωμής

Εκδόθηκε απόφαση ασφαλιστικών μέτρων από το Πρωτοδικείο Αθηνών με την οποία διετάχθη η αναστολή εκτελεστότητας διαταγή πληρωμής ύψους 500.000 ευρώ περίπου. Πιθανολογήθηκε ακυρότητα της διαταγής πληρωμής λόγω καταχρηστικότητας στην άσκηση του δικαιώματος εκ μέρους της Τράπεζας, η οποία ενώ διαπραγματευόταν με τον δανειολήπτη και ανέμενε πρόταση εκ μέρους του, την ίδια χρονική στιγμή υπέβαλε αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής. Πριν 3 μήνες στην ίδια υπόθεση είχε εκδοθεί αντίστοιχη απόφαση ασφαλιστικών μέτρων όπου πιθανολογούνταν η κατάχρηση και διατασσόταν η αναστολή εκτέλεσης κατασχέσεων εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων.

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top