1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Οκτώβριος 2019

Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών περί Αναστολής Εκτελεστότητας Διαταγής Πληρωμής


Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών περί Αναστολής Εκτελεστότητας Διαταγής Πληρωμής

Εκδόθηκε απόφαση από το Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία διατάσσεται η αναστολή εκτελεστότητας διαταγής πληρωμής εκ μέρους Πιστωτικού Ιδρύματος ΥΕΕ, για τον λόγο ότι η φερόμενη απαίτηση είναι ανεκκαθάριστη. Ο ανατοκισμός της εισφοράς του Ν. 128/75 κρίθηκε ότι απαγορεύεται και άρα "η ακυρότητα δε των επιμέρους ποσών επηρεάζει την έγγραφη απόδειξη, αλλά και το εκκαθαρισμένο του συνόλου της απαίτησης [...] με περαιτέρω συνέπεια την αδυναμία προσδιορισμού του πραγματικού της οφειλής και αντίστοιχα της απαίτησης της καθής...".

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top