1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Αύγουστος 2019

Προσωρινή Διαταγή περί Απαγόρευσης Καταγγελίας Πιστωτικών Συμβάσεων


Προσωρινή Διαταγή περί Απαγόρευσης Καταγγελίας Πιστωτικών Συμβάσεων

Εκδόθηκε προσωρινή διαταγή από το Πρωτοδικείο Αθηνών περί απαγόρευσης καταγγελίας εκ μέρους Εταιρείας Διαχείρισης Απαιτήσεων (Fund) πιστωτικών συμβάσεων, συνολικού φερόμενου ύψους κατά την αντίδικο περίπου 4.000.000 Ευρώ, υπό τον όρο μηνιαίας καταβολής δόσης ποσού ύψους 2.500 ευρώ. Προβλήθηκαν, μεταξύ άλλων, ανταξιώσεις αποζημίωσης της πιστολήπτριας εταιρείας έναντι του πιστωτικού ιδρύματος που μεταβίβασε την απαίτηση, όπως επίσης και ισχυρισμοί περί παραβίασης των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας.

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top