1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Αύγουστος 2019

Προσωρινή Διαταγή περί Απαγόρευσης Υποβολής Δηλώσεων Τρίτων


Προσωρινή Διαταγή περί Απαγόρευσης Υποβολής Δηλώσεων Τρίτων

Εκδόθηκε προσωρινή διαταγή από το Πρωτοδικείο Αθηνών περί απαγόρευσης υποβολής δήλωσης τρίτου σε πιστωτικά ιδρύματα εις χείρας των οποίων είχαν διενεργηθεί κατασχέσεις από τράπεζα βάσει διαταγής πληρωμής ύψους περίπου 500.000 ευρώ. Με την εν λόγω απαγόρευση, εμποδίστηκε η αναγκαστική είσπραξη (κατόπιν την νόμιμης εκχώρησης που θα λάμβανε χώρα) τυχόν χρηματικών διαθεσίμων από την τράπεζα στο πλαίσιο της αναγκαστικής εκτέλεσης. Ένας εκ των προβαλλόμενων λόγων αναστολής συνίστατο στην καταχρηστική υποβολή αιτήσεως για έκδοση διαταγής πληρωμής εν μέσω διαπραγματεύσεων. 

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top