1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Απρίλιος 2019

Απόφαση Εφετείου Αθηνών σε βάρος Πιστωτικού Ιδρύματος περί Αναστολής Αναγκαστικής Εκτέλεσης


Απόφαση Εφετείου Αθηνών σε βάρος Πιστωτικού Ιδρύματος περί Αναστολής Αναγκαστικής Εκτέλεσης

Εκδόθηκε απόφαση από το Εφετείο Αθηνών, με την οποία διετάχθη η αναστολή προγραμματισθέντος πλειστηριασμού ακινήτου Ανώνυμης Εταιρείας για τον λόγο ότι ήδη κατά τον χρόνο της κατάσχεσης, εν γνώσει της πιστώτριας τράπεζας, είχε ξεκινήσει η διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (Ν. 4469/2017). Κρίθηκε, επομένως, ως αντίθετη με τα χρηστά ήθη η ενέργεια αυτή της τράπεζας να προχωρήσει σε κατάσχεση εν μέσω διαπραγματεύσεων και ανεστάλη η διαδικασία της εκτελέσεως. 

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top