1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Δεκέμβριος 2018

Προσωρινή Διαταγή Απαγόρευσης Μεταβολής για Άκυρη Μεταβίβαση Ακινήτου Αξίας περίπου 30 εκατομμυρίων Ευρώ


Προσωρινή Διαταγή Απαγόρευσης Μεταβολής για Άκυρη Μεταβίβαση Ακινήτου Αξίας περίπου 30 εκατομμυρίων Ευρώ

Εκδόθηκε προσωρινή διαταγή από το Πρωτοδικείο Αθηνών περί απαγόρευσης μεταβολής περιουσιακής κατάστασης νομικού προσώπου στο οποίο μεταβιβάστηκε ακίνητο πραγματικής αξίας περίπου 30 εκατομμυρίων Ευρώ από οφειλέτιδα του εντολέα μας ανώνυμη εταιρεία κατά παράβαση του ά. 23α ν. 2190/1920 και κατά κατάχρηση της οργανωτικής ελευθερίας της σύστασης νομικών προσώπων (ΑΚ 281 – άρση αυτοτέλειας). Σκοπός της μεταβίβασης ήταν η μεταφορά πολύτιμων περιουσιακών στοιχείων από αφερέγγυα υπερχρεωμένη εταιρεία σε νέα «καθαρή» εταιρεία ώστε να αποφευχθεί η αναγκαστική εκτέλεση.

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top