1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Ιούνιος 2024

Αποφάσεις Ακυρωτικού Τμήματος του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΕUIPO) περί Απόρριψης Αιτήσεων Ακύρωσης Βιομηχανικών Σχεδίων


Αποφάσεις Ακυρωτικού Τμήματος του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Πρόσφατα εκδόθηκαν οι υπ’ αριθμ. 121569 και 121529 αποφάσεις του Ακυρωτικού Τμήματος του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ στο πλαίσιο μιας διαφοράς υποβολής αιτήσεων ακύρωσης κοινοτικών σχεδίων ενώπιον του ΓΔΙΕΕ. Τα καταχωρισμένα σχέδια του εντολέα μας είχαν ενσωματωθεί σε τσάντες και έχουν καθιερωθεί τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι δύο προαναφερθείσες αποφάσεις χρήζουν ιδιαίτερης μνείας και προσεκτικής αποδελτίωσης προεχόντως γιατί έκριναν τον ατομικό χαρακτήρα δύο σχεδίων του εντολέα μας εν συγκρίσει με προγενέστερο σχέδιο που είχε κατοχυρώσει ο ίδιος ενώπιον του ΓΔΙΕΕ. Μάλιστα, όπως έκρινε το ΓΔΙΕΕ στις εν λόγω αποφάσεις, το εν λόγω προγενέστερο σχέδιο του εντολέα μας αποτέλεσε το μόνο προγενέστερο σχέδιο που έτυχε ορθής επίκλησης από την αιτούσα-αντίδικο και του οποίου η προγενέστερη γνωστοποίηση αποδείχθηκε με επάρκεια και βεβαιότητα, όπως απαιτεί η πλούσια σχετική νομολογία του ΓΔΙΕΕ και των ενωσιακών δικαστηρίων. Έτσι, το Ακυρωτικό Τμήμα, αφού έκρινε ότι το αποδεικτικό υλικό που προσκόμισε η αντίδικος αναφορικά με τη φερόμενη γνωστοποίηση των λοιπών στις αιτήσεις της μνημονευόμενων φερόμενων ως προγενέστερων σχεδίων είναι ανεπίδεκτο εκτίμησης λόγω πρόδηλων πλημμελειών δέχθηκε ότι η γνωστοποίηση του επίμαχου προγενέστερου σχεδίου του εντολέα μας αποδείχθηκε προσηκόντως δια της επίκλησης και προσκομιδής του σχετικού πιστοποιητικού καταχώρισης και, ως εκ τούτου, προχώρησε στην εξέταση του ατομικού χαρακτήρα των αμφισβητούμενων μεταγενέστερων σχεδίων του εν συγκρίσει με το εν λόγω προγενέστερο σχέδιο. Ειδικότερα, το Ακυρωτικό Τμήμα, αφού προσδιόρισε τον κλάδο των προϊόντων στα οποία τα αμφισβητούμενα σχέδια του εντολέα μας ενσωματώνονται, το προφίλ του ενημερωμένου χρήστη αυτών των προϊόντων και τον βαθμό ελευθερίας του δημιουργού κατά την εκπόνηση των επίμαχων σχεδίων, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συνολική εντύπωση που προκαλούν τα μεταγενέστερα σχέδια του εντολέα μας στον ενημερωμένο χρήστη διαφέρει ουσιωδώς από τη συνολική εντύπωση που προκαλεί το επίμαχο προγενέστερο σχέδιο του τελευταίου. Οι παράγοντες και τα επιμέρους χαρακτηριστικά των μεταγενέστερων σχεδίων που, κατά την κρίση του Ακυρωτικού Τμήματος, συνδιαμορφώνουν την εν λόγω διαφορετική συνολική εντύπωση είναι τα εξής: η διαφορετική σχεδίαση του μηχανισμού ανοίγματος και κλεισίματος των μεταγενέστερων σχεδίων, οι διαφορετικές διαστάσεις και το διαφορετικό σχήμα του ιμάντα συγκράτησης του μηχανισμού ανοίγματος-κλεισίματος, οι πλαϊνές υφασμάτινες θήκες, το μικρό σήμα που ανευρίσκεται στο κάτω δεξί μέρος της εμπρόσθιας επιφάνειας του ενός εκ των δύο μεταγενέστερων σχεδίων, καθώς και οι επιπρόσθετοι ιμάντες που διευκολύνουν τη μεταφορά της τσάντας στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα εκ των μεταγενέστερων σχεδίων του εντολέα μας. 

Παρατίθενται, για λόγους πληρότητας, οι κρίσιμες σκέψεις των ως άνω αποφάσεων που στηρίζουν το πόρισμα περί συνδρομής της ουσιαστικής προϋπόθεσης του ατομικού χαρακτήρα και εντεύθεν εγκυρότητας  των αμφισβητούμενων από την αντίδικο σχεδίων του εντολέα μας: «[…] However, contrary to the applicant’s arguments, the contested design does not have a rolled-up top as the prior design, but contains flat closure flap, partly covering the top part of the front side. Straps in the middle of both designs differ in their lengths, widths, shapes and proportions. In the contested design, the strap is short and wide, affixed at the end of the closure flap and incorporates a Velcro-type closing, whereas in the prior design the strap is long and narrow, affixed at the back side of a lunch bag, runs through the top to the front side and ends with a metal snap button closure. Although, as claimed by the applicant, they perform technical function, there are no specific requirements for straps to be of particular size, shape or type in order to perform the function of closure and, therefore, they have an impact on the overall impressions created by designs in question. Therefore, despite the abovementioned similarities, there are significant differences between the prior design and the contested design in features that are arbitrary and in which the designer has at least an average degree of freedom. The informed user, who is particularly observant and pays a high degree of attention to the products, will notice the presence of the abovementioned differing features in the contested design and the difference they create in its overall impression, when compared with the prior design. These differences cannot be overlooked, especially if the designs are compared side by side. Therefore, it cannot be claimed that the prior design and the contested design produce the same overall impression. It follows, that the contested design has individual character as required by Article 6(1)(b) CDR[…]», «[…]However, the designs differ in their particular shapes, in the additional strap and two big ruffled pockets at both sides of the contested design. In particular, the presence of two ruffled pockets have significant impact on the contested design’s overall impression. This is because the contested design looks much bulkier and more casual, while the prior design looks lean and minimalistic. The contested design also contains an additional strap and a small rectangle decoration on its front side’s bottom right corner, which are not present in the prior design. Even if, as the applicant claims, the additional strap is a shoulder strap for carrying a lunch bag, it still has an impact on the design’s overall impression. Therefore, despite the abovementioned similarities, there are significant differences between the prior design and the contested design in features that are arbitrary and in which the designer has at least an average degree of freedom. The informed user, who is particularly observant and pays a high degree of attention to the products, will notice the presence of additional features in the contested design and the difference they create in its overall shape, when compared with the prior design. These differences cannot be overlooked, especially if the designs are compared side by side. Therefore, it cannot be claimed that the prior design and the contested design produce the same overall impression. It follows, that the contested design has individual character as required by Article 6(1)(b) CDR[…]».


Διαβάστε περισσότερα
 
back to top