1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Φεβρουάριος 2023

Προσωρινή Διαταγή Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Απαγόρευσης Διάθεσης και Ανάκλησης Προϊόντων που παραβιάζουν Δικαίωμα Κοινοτικού Σχεδίου


παραβίαση κοινοτικού σχεδίου τσάντας

Χορηγήθηκε η από 1/2/2023 Προσωρινή Διαταγή από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, η οποία έκανε δεκτή σχετική αίτησή μας, στο πλαίσιο υπόθεσης αντιγραφής σχεδίου τσάντας νομίμως καταχωρηθέντος πανευρωπαϊκά από τον εντολέα μας και παράνομης κυκλοφορίας της στην αγορά από αλλοδαπή εταιρεία με έδρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ειδικότερα, ο αποκλειστικός δικαιούχος των δικαιωμάτων επί συγκεκριμένου σχεδίου τσάντας κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εις βάρος της αλλοδαπής εμπορικής εταιρείας, η οποία είχε εκκινήσει την προώθηση και τη διάθεση τσάντας, σχεδίου πανομοιότυπου με αυτό της τσάντας του δικαιούχου. Ο δικαστής πείστηκε για την πρωτοτυπία (συνδρομή των στοιχείων του "νέου" και του "ατομικού χαρακτήρα") του εν λόγω σχεδίου και την αναγνωρισιμότητα που απολάμβανε στην αγορά ο συγκεκριμένος τύπος τσάντας του εντολέα μας, ενώ επίσης δέχθηκε ότι η τσάντα που προωθούσε η αλλοδαπή εταιρεία ήταν πανομοιότυπη με αυτή του δικαιούχου. Έτσι, η εκδοθείσα προσωρινή διαταγή επί της διαφοράς όρισε τα ακόλουθα: «Χορηγεί προσωρινή διαταγή. Απαγορεύει στην πρώτη των καθ’ ων να διαθέτει χωρίς την άδεια του αιτούντος την τσάντα που απεικονίζεται στη σελίδα [..] της αίτησης και υποχρεώνει την πρώτη των καθ’ ων να ανακαλέσει προσωρινά το σύνολο των τσαντών (με σχέδιο που απεικονίζεται στη σελίδα [..] της αίτησης) όλα δε τα ανωτέρω μέχρι τη συζήτηση αίτησης και υπό τον όρο συζήτησης […]». Υποχρεώθηκε, δηλαδή, η αλλοδαπή εταιρεία, όχι μόνο να σταματήσει την περαιτέρω διάθεση των επίμαχων τσαντών, αλλά και να ανακαλέσει προσωρινά τα τεμάχια που ήδη κυκλοφορούσαν στην αγορά. 

Σημαντικό είναι να τονιστούν και τα εξής:

- Με βάση την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία, μπορεί ο δικαιούχος του κοινοτικού σχεδίου να απαγορεύσει την διάθεση οιουδήποτε προϊόντος παραβιάζει το δικαίωμά του πανευρωπαϊκώς, χωρίς να υπάρχει ανάγκη να διεξαγάγει δικαστικό αγώνα σε κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε.. Αρκεί να εκδοθεί η οικεία δικαστική απόφαση από το δικαστήριο που έχει την έδρα του ο προσβολέας, ή αν αυτός έχει την έδρα του εκτός Ε.Ε., από το δικαστήριο που έχει την έδρα της η δικαιούχος του κοινοτικού σχεδίου. Έτσι έγινε και στην επίμαχη υπόθεση: επειδή η επιχείρηση που παραβίαζε το συγκεκριμένο δικαίωμα είχε έδρα εκτός Ε.Ε., αρμόδια δικαστήρια για να εκδώσουν την «πανευρωπαϊκή διαταγή» ήταν αυτά της έδρας της δικαιούχου επιχείρησης, άρα της Ελλάδος. 

- Η προστασία στην ελληνική επικράτεια παρέχεται μόνο από τα ειδικά δικαστήρια των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Εκεί υπάρχουν δικαστές που έχουν ειδικευτεί στο κοινοτικό σχέδιο και Σήμα της Ε.Ε., ώστε να παρέχεται η καλύτερη δυνατόν προστασία με εναρμονισμένη κατά το εφικτό εφαρμογή του δικαίου εντός της Ε.Ε..

- Εφόσον προκύψει προσβολή του δικαιώματος στο σχέδιο, το αίτημα λήψης ασφαλιστικών μέτρων μπορεί να συνίσταται στην άμεση ανάκληση των προϊόντων που παραβιάζουν το καταχωρισμένο σχέδιο και στην απαγόρευση διάθεσής αυτών, χωρίς φυσικά να αποκλείεται κατόπιν και η αξίωση αποζημίωσης, όπως και ποινικές κυρώσεις κατά του προσβολέα βάσει της νομοθεσίας για την προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Εν προκειμένω σε ένα πρώτο επίπεδο διατάχθηκε η απαγόρευση κυκλοφορίας και ανάκληση των επίμαχων προϊόντων.

(για περισσότερα σε σχέση με το βιομηχανικό σχέδιο βλ. εδώ)

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top