1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Φεβρουάριος 2022

Απόφαση Περί Αναστολής Πλειστηριασμού βάσει άρθρου 1000 ΚΠολΔ


anastolh-pleisthriasmou

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 23/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), η οποία και δέχτηκε αίτηση εντολέως μας περί αναστολής πλειστηριασμού ακινήτων του, ευρισκόμενων σε νησί των Κυκλάδων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρ. 1000 ΚΠολΔ. Σημειωτέον ότι, κατά την εν λόγω διάταξη, είναι δυνατή η αναστολή του πλειστηριασμού εφόσον προσδοκάται βάσιμα ότι, εντός του διαστήματος της αναστολής –που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες– ο οφειλέτης θα ικανοποιήσει τον επισπεύδοντα ή ότι, μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού, θα επιτευχθεί μεγαλύτερο πλειστηρίασμα. Η αναστολή χορηγείται, περαιτέρω, υπό τον όρο καταβολής των εξόδων επίσπευσης του πλειστηριασμού, καθώς και του ¼ του οφειλόμενου στον επισπεύδοντα κεφαλαίου. 

Εν προκειμένω η ως άνω απόφαση έκανε δεκτή την αίτηση, πιθανολογώντας την επίτευξη μεγαλύτερου πλειστηριάσματος, μετά την πάροδο της εξάμηνης αναστολής. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, στο πλαίσιο αυτό, η συνολική στάθμιση των τρεχουσών οικονομικών συνθηκών, στην οποία προβαίνει η απόφαση, προκειμένου να καταλήξει στην κρίση περί αναστολής του επίμαχου πλειστηριασμού. Κατά τις κρίσιμες σκέψεις της απόφασης, «… πιθανολογείται ότι, εάν τα κατασχεθέντα ακίνητα, […] εκπλειστηριαστούν σε χρόνο μεταγενέστερο από εκείνον που έχει οριστεί και δη μετά τις 22/8/2023 […], το εκπλειστηρίασμα που θα επιτευχθεί […] θα είναι μεγαλύτερο, δεδομένου ότι κατά την παρούσα χρονική περίοδο, λόγω της ενεργειακής κρίσης, της αύξησης του κόστους διαβίωσης, της αβεβαιότητας σχετικά με τις οικονομικές συνθήκες λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην περιοχή της Ουκρανίας, της αύξησης του πληθωρισμού και των επιτοκίων χορηγήσεων δανείων, αλλά και της μη παρουσίας ξένων επισκεπτών στην χώρα, που επιθυμούν να αποκτήσουν παραθεριστικές κατοικίες, οι υποψήφιοι αγοραστές ακινήτων τηρούν στάση αναμονής, ενώ, κατά τη νέα ημερομηνία του πλειστηριασμού, καθώς θα βρίσκεται σε εξέλιξη και η τουριστική περίοδος, που αποφέρει σημαντικά έσοδα σε πολλούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, θα υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον από όσους επιθυμούν την απόκτηση παραθεριστικής κατοικίας είτε προς ίδια χρήση είτε προς εκμετάλλευση». 

Σημαντικό είναι ωστόσο και το εξής: δέχτηκε η ως άνω απόφαση ότι ότι οφειλόμενο στον επισπεύδοντα κεφάλαιο, επί του οποίου υπολογίζεται το ¼ της καταβολής για την αναστολή, νοείται το ποσό για το οποίο επιβλήθηκε η κατάσχεση, και όχι η τυχόν μεγαλύτερη απαίτηση που διατηρεί ο επισπεύδων έναντι του οφειλέτη. Τούτο είναι ιδιαίτερα κρίσιμο καθότι στις περισσότερες των περιπτώσεων η κατάσχεση λαμβάνει χώρα για αρκετά μικρότερο μέρος της οφειλόμενης απαίτησης προς αποφυγή εξόδων κτλ. Τούτο παρέχει στον οφειλέτη τη δυνατότητα να πετύχει την αναστολή του άρθρου 1000 ΚΠολΔ με την καταβολή ενός μικρού σε σχέση με την φερόμενη οφειλή ποσού. 

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top