1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Ιανουάριος 2023

Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Ακύρωσης Επιταγής προς Εκτέλεση ποσού περίπου 5,5 Εκατομμυρίων Ευρώ


akyrwsh-epitaghs-pros-ektelesh

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 65/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία έγινε δεκτή ανακοπή εντολέως μας και ακυρώθηκε επιταγή προς εκτέλεση εκ μέρους Servicer για ποσό ύψους περίπου 5,5 εκατομμυρίων Ευρώ. Ενδιαφέρον στην εν λόγω  υπόθεση ήταν το εξής: ο καθού η εκτέλεση εντολέας μας είχε ασκήσει ανακοπή κατά της επιταγής προς πληρωμή, πριν προχωρήσει ο Servicer σε κατάσχεση. Άρα αρμόδιο ήταν το δικαστήριο του τόπου κατοικίας του οφειλέτη. Κατόπιν, όμως, στην κατάσχεση που ακολούθησε άσκησε εκ νέου ανακοπή με την αρμοδιότητα να την έχει πλέον το δικαστήριο του τόπου της εκτέλεσης, άρα εκεί όπου βρίσκεται το κατασχεθέν ακίνητο (βλ. άρθρο 933 παρ. 3 ΚΠολΔ: "Αρμόδιο κατά τόπο είναι πάντοτε το δικαστήριο της περιφέρειας του τόπου της εκτέλεσης εφόσον μετά την επίδοση της επιταγής ακολούθησαν και άλλες πράξεις της εκτελεστικής διαδικασίας, αλλιώς αρμόδιο είναι το δικαστήριο του άρθρου 584"). Επομένως, λάβανε χώρα δύο συζητήσεις ανακοπών σε δύο διαφορετικά δικαστήρια, με το δεύτερο επιληφθέν δικαστήριο να είναι υποχρεωμένο πλέον να ακυρώσει την κατάσχεση καθότι στηρίζεται σε ακυρωθείσα επιταγή προς εκτέλεση (τα αποτέλεσμα της ανακοπής της ΚΠολΔ 933 επέρχονται με την έκδοση απλά οριστικής πρωτόδικης απόφασης και όχι τελεσίδικης και άρα η επιταγή θεωρείται πλέον άκυρη έναντι πάντων).

Ο λόγος για τον οποίο έγινε δεκτή η ανακοπή συνίσταται στην έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης της εταιρίας διαχείρισης του ν. 4354/2015 (Servicer) να επισπεύδει αναγκαστική εκτέλεση όταν η μεταβίβαση της δανειακής απαίτησης είχε λάβει χώρα με τον ν. 3156/2003 για τις τιτλοποιήσεις απαιτήσεων, διότι ο τελευταίος δεν της απονέμει το δικαίωμα αυτό. Ως προς αυτό το ζήτημα έχουμε ήδη γράψει αρκετά και έχουν εκδοθεί πολλές αποφάσεις, κυρίως Εφετείων, που δέχονται την αδυναμία των Servicers να διενεργούν κατασχέσεις και εν γένει πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης. Πρόσφατα μάλιστα το ζήτημα παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου ως αμφισβητούμενο ώστε να επιλυθεί οριστικά χάριν της ασφάλειας δικαίου.

(για περισσότερα βλ. εδώ)

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top