1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Νοέμβριος 2022

Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Αναστολής Πλειστηριασμού λόγω Υποβολής Αίτησης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό


αναστολή πλειστηριασμού και εξωδικαστικός

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 7529/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ανεστάλη ο πλειστηριασμός που επισπευδόταν από εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων. Οι αιτούντες είχαν υποβάλει οριστικά αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020, είχε δε ήδη παρέλθει τρίμηνο από την οριστική υποβολή της αίτησής τους, χωρίς, ωστόσο, να έχουν λάβει πρόταση ρύθμισης από τους πιστωτές ή να έχει περατωθεί η διαδικασία με άλλον τρόπο. Αμφότερες οι αιτήσεις εμφανίζονταν εκκρεμείς και, ειδικότερα, σε στάδιο αξιολόγησης από τους πιστωτές. Το δικαστήριο, αφού πιθανολόγησε ότι οι αιτούντες είναι επιλέξιμοι για την υπαγωγή τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό, καθώς και ότι σε περίπτωση διενέργειας του πλειστηριασμού θα υφίσταντο ανεπανόρθωτη βλάβη, που συνίσταται στην απώλεια της περιουσίας τους πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης, διέταξε την αναστολή του πλειστηριασμού έως την ολοκλήρωση του εξωδικαστικού. 

Σημειώνεται ότι βάσει του άρθρου 18 του ν. 4738/2020, η αυτοδίκαιη αναστολή που εκκινεί από την οριστική υποβολή της αίτησης εξωδικαστικού δεν καταλαμβάνει τη διενέργεια του πλειστηριασμού που έχει προγραμματιστεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της οριστικής υποβολής. Στην περίπτωση, ωστόσο, που έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου και δεν έχει ολοκληρωθεί ο εξωδικαστικός, ο αιτών μπορεί να ζητήσει ενώπιον των δικαστηρίων την αναστολή του πλειστηριασμού έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας του εξωδικαστικού. 

(για περισσότερα βλ. εδώ κι εδώ)


Διαβάστε περισσότερα
 
back to top