1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Οκτώβριος 2022

Προσωρινή Διαταγή Περί Αναστολής Διαδικασίας Αποβολής από Ακίνητο μετά τον Πλειστηριασμό


αναστολή επιταγής προς αποβολή

Εκδόθηκε η από 11/10/2022 προσωρινή διαταγή η οποία και διάταξε την αναστολή εκτέλεσης επιταγής προς αποβολή μετά από αναγκαστικό πλειστηριασμό. Συγκεκριμένα ο εντολέας μας είχε ρυθμίσει λίγες ημέρες πριν τον πλειστηριασμό την οφειλή του με Fund, αλλά το τελευταίο προχώρησε κανονικά τη διαδικασία ισχυριζόμενο ότι δεν είχε καταβληθεί η προκαταβολή της ρύθμισης. Ωστόσο στο συμβατικό κείμενο δεν προβλεπόταν κάποια καταβολή, αλλά αυτή είχε απαιτηθεί, πέραν της έγγραφης σύμβασης, από την υπάλληλο του Servicer μέσω email. Ο πλειστηριασμός έλαβε χώρα και το ακίνητο κατακυρώθηκε σε εταιρεία θυγατρική του Fund που είχε αγοράσει την απαίτηση. Κατόπιν ασκήθηκε ανακοπή κατά του πλειστηριασμού, περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης και επιταγής προς αποβολή και παράλληλα αίτηση αναστολής με αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής. Η διαδικασία της αποβολής ανεστάλη κατόπιν την έκδοσης της εν λόγω προσωρινής διαταγής. Σημασία έχει να τονιστούν δύο ζητήματα εν προκειμένω:

Α) Πρώτον ότι η επίμαχη ρύθμιση μπορούσε να αντιταχθεί στον υπερθεματιστή επειδή είχε ολοκληρωθεί και δεν περιοριζόταν απλώς σε διαπραγματεύσεις - στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να έχει καταστεί κοινωνός του ιστορικού των διαπραγματεύσεων και ο ίδιος ο υπερθεματιστής για να στηριχθεί ο λόγος της κατάχρησης (βλ. σχετικά εδώ: "Στις περιπτώσεις αυτές, ωστόσο, παγίως η νομολογία δέχεται ότι ο πλειστηριασμός ακυρώνεται μόνο εφόσον την ύπαρξη της συμφωνίας αυτής γνώριζε και ο τρίτος υπερθεματιστής. Γιατί κρίνεται άξιος μεγαλύτερης προστασίας από τον οφειλέτη χάριν της ασφάλειας των συναλλαγών και της διαδικασίας του πλειστηριασμού (υπ’ αριθμ. 5595/2019 Εφετείο Αθηνών: "Εξ άλλου αν η καταχρηστικότητα συνδέεται με ορισμένη συμπεριφορά του επισπεύδοντος, η οποία, συνδυαζόμενη με την πραγματική κατάσταση που διαμορφώθηκε με τις περιστάσεις που μεσολάβησαν, δημιούργησε στον οφειλέτη την εύλογη πεποίθηση ότι δεν θα ενεργηθεί ο πλειστηριασμός, έτσι ώστε η μεταγενέστερη διενέργειά του, λόγω της μεταβολής της στάσης του επισπεύδοντος, να προκαλέσει μη αναμενόμενες και μη ανεκτές δυσμενείς συνέπειες για τον οφειλέτη, για να επιφέρει αυτή ακυρότητα του πλειστηριασμού, απαιτείται και γνώση εκ μέρους του υπερθεματιστή της συμπεριφοράς του επισπεύδοντος και των όσων  συνέβησαν πριν από τον πλειστηριασμό, τα οποία καθιστούν την διενέργεια αυτού καταχρηστική υπό την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ, αφού ο υπερθεματιστής ζημιώνεται κυρίως από την ακύρωση του πλειστηριασμού"). 

Β) Δεύτερον ,ότι ο λόγος αυτός ανακοπής δεν θα μπορούσε να προταθεί με την ανακοπή κατά της κατάσχεσης καθότι προέκυψε πολύ αργότερα από αυτήν. Άρα μόνο με ανακοπή κατά του πλειστηριασμού μπορούσε να προβληθεί και άρα μετά την περάτωση αυτού. Όπως έχουμε επισημάνει και αλλού: "Ο πλειστηριασμός μπορεί να ακυρωθεί αν μεταξύ της παρέλευσης της προθεσμίας των 45 ημερών από την επίδοση της κατασχετήριας έκθεσης (όπου παρέρχεται και η προθεσμία ανακοπής κατά της κατάσχεσης) και της διενέργειας του πλειστηριασμού ακολούθησαν γεγονότα που είχαν ως αποτέλεσμα την άρση του ληξιπροθέσμου ή του απαιτητού της αξίωσης, όπως όταν π.χ. ακολούθησε ρύθμιση ή εξόφληση της οφειλής. Αν η ρύθμιση έλαβε χώρα πριν την παρέλευση των 45 ημερών από την κατάσχεση, ο λόγος αυτός στηρίζει την ανακοπή κατά της κατασχετήριας έκθεσης και σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να προβληθεί".

Για περισσότερα βλ. εδώ.

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top