1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Σεπτέμβριος 2022

Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας περί Ακύρωσης Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης


ακύρωση κατάσχεσης

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1040/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, με την οποία ακυρώθηκε έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης, δυνάμει της οποίας επισπευδόταν πλειστηριασμός σε βάρος ακινήτου εντολέα μας. Η ανακοπή έγινε δεκτή λόγω τυπικής πλημμέλειας στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης που επέσπευσε η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων (Servicer). Όπως αναφέρουμε σε πολλά σημεία της αρθρογραφίας μας, τόσο η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής όσο και η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης αποτελούν εξαιρετικά τυπικές διαδικασίες, με αποτέλεσμα, όχι μόνον λόγοι ουσίας, αλλά και αμιγώς τυπικοί λόγοι, να μπορούν να οδηγήσουν στην ακυρότητα των αντίστοιχων πράξεων. Όπως, ορθά έχει επισημανθεί, η δίκη, ως διαδικασία, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τυπικότητα. Η ανάγκη ύπαρξης τύπων υπαγορεύεται από τη δικονομική θέση των διαδίκων, όχι μόνο έναντι αλλήλων αλλά και έναντι του δικαστηρίου, καθώς οι τύποι εμποδίζουν τις εκπλήξεις και τις πλάνες, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την με ορισμένη τάξη και μέθοδο πορεία προς τη γνώση και την απόφαση.

(για περισσότερα βλ. εδώ κι εδώ)


 

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top