1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Ιούλιος 2022

Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Ακύρωσης Κατάσχεσης Ακινήτου με Τιμή Πρώτης Προσφοράς τις 580.000 Ευρώ


Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Ακύρωσης Κατάσχεσης Ακινήτου με Τιμή Πρώτης Προσφοράς τις 580.000 Ευρώ

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 995/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ακυρώθηκε η έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης επί ακινήτου των οφειλετών (με τιμή πρώτης προσφοράς τις 580.000 ευρώ) για την ικανοποίηση φερόμενων απαιτήσεων εταιρείας διαχείρισης (Servicer) ύψους περίπου 700.000 ευρώ. Ειδικότερα, ως προς το κύρος της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης, το δικαστήριο έκανε δεκτούς δύο εκ των λόγων που είχαν προβληθεί. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στον 2ο δεκτό λόγο, όπου το δικαστήριο δέχτηκε ακυρότητα κατασχετήριας έκθεσης και επιταγής προς εκτέλεση για τον λόγο ότι δεν συγκοινοποιήθηκαν προς τους οφειλέτες έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι ανατέθηκε από το fund στον Servicer, η διαχείριση της συγκεκριμένης απαίτησης σε βάρος του οφειλέτη για την οποία επισπεύδεται η εκτέλεση. Όπως χαρακτηριστικά κρίθηκε: "Ενώ δηλαδή αποδεικνύεται από τα προσκομισθέντα έγγραφα ότι η επίδικη απαίτηση πράγματι μεταβιβάστηκε στην εν λόγω αλλοδαπή εταιρεία, δεν συμβαίνει το ίδιο για το ότι η καθής ανέλαβε τη διαχείριση αυτής και συνεπώς ελλείπει η απαιτούμενη διαδικαστική προϋπόθεση απόδειξης της ενεργητικής νομιμοποίησης της καθής". Το ζήτημα της απόδειξης της ενεργητικής νομιμοποίησης των Servicer έχουμε ήδη θίξει και σε σχετικό μας άρθρο (βλ. εδώ).

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top