1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Μάρτιος 2022

Απόφαση Μονομελούς Εφετείου Πειραιά Περί Αναστολής Πλειστηριασμού Ακινήτου με Τιμή Πρώτης Προσφοράς 2.300.000 Ευρώ


anastolh-pleisthriasmou

Εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 171/2022 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πειραιά με βάση την οποία ανεστάλη ηλεκτρονικός πλειστηριασμός ακινήτου με Τιμή Πρώτης Προσφοράς 2.300.000 Ευρώ κατόπιν κατάσχεσης εκ μέρους Πιστωτικού Ιδρύματος. Μετά την κατάσχεση του επίμαχου ακινήτου ασκήθηκε ανακοπή με βάση τη διάταξη του άρθρου 933 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με λόγους που αφορούσαν αφενός την εγκυρότητα της διαταγής πληρωμής, αφετέρου την εγκυρότητα της διαδικασίας της κατασχέσεως. Ως προς τους τελευταίους λόγους η ανακοπή απορρίφθηκε, ενώ ως προς τους πρώτους ανεστάλη με βάση το άρθρο 249 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής. Κατά της οριστικής αυτής απόφασης ασκήσαμε έφεση και παράλληλα αίτηση αναστολής, ώστε να ανασταλεί ο επισπευδόμενος πλειστηριασμός μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της εφέσεώς μας. Άμεσα, λοιπόν, συζητήθηκε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κι εντός λίγων ημερών εκδόθηκε απόφαση η οποία και έκανε δεκτό το αίτημά μας και ανεστάλη τη διαδικασία του πλειστηριασμού μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της ανακοπής μας. Το κρίσιμο νομικά ζήτημα ήταν το εξής: αν σε απόφαση του Πρωτοδικείου επί ανακοπής κατά της κατάσχεσης με την οποία είχε ανασταλεί για ορισμένους λόγους η συζήτησή της, μπορούσε παραδεκτώς να ασκηθεί έφεση. Τούτο διότι έφεση για εν μέρει οριστικές αποφάσεις δεν προβλέπεται. Εν προκειμένω το Εφετείο έκρινε ότι λόγω της αντικειμενικής σώρευσης των λόγων ανακοπής, η αναστολή συζήτησης για ορισμένους εξ αυτών δεν καθιστά την απόφαση εν μέρει οριστική και άρα απρόσβλητη αλλά απλώς καθίσταται οριστική για τους λόγους που κρίθηκαν και μη οριστική για αυτούς που δεν κρίθηκαν. Συγκεκριμένα απεφάνθη τα εξής: "Με την κρίση του αυτή το πρωτοβάθμιο δικαστήριο αφού συνεκδίκασε τις ενώπιον του σωρευθείσες ανακοπές, συμπεριέλαβε στην εκκαλουμένη διατάξεις οριστικές, που αφορούν την εκ του άρθρου 933 ΚΠολΔ ανακοπή και μη οριστικές όσον αφορά την εκ του άρθρου 632 ανακοπή. Επομένως ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου διεξήχθησαν δύο αυτοτελείς δίκες ως προς την μία εκ των οποίων εκδόθηκε οριστική απόφαση και η οποία κατά συνέπειες υπόκειται αυτοτελώς σε έφεση".

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top