1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Ιανουάριος 2022

Προσωρινή Διαταγή Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας περί Αναστολής Εκτελεστότητας Διαταγής Πληρωμής ύψους περίπου 130.000 Ευρώ


anastolh-diataghs-plhrvmhs

Εκδόθηκε η από 28/1/2022 προσωρινή διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας με την οποία το δικαστήριο διέταξε την αναστολή εκτελεστότητας Διαταγής Πληρωμής ύψους περίπου 130.000 ευρώ η οποία εκδόθηκε κατόπιν αίτησης εκ μέρους πιστωτικού ιδρύματος υπό ειδική εκκαθάριση. Συγκεκριμένα το δικαστήριο διέταξε τα εξής: "Δέχεται αίτημα προσωρινής διαταγής και δη α) αναστέλλει την εκτελεστότητα της υπ' αριθμ. .... Διαταγής Πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας, β) διατάσσει προσωρινά τη μη εμφάνιση σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που διατηρούν πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή λειτουργούν χάριν αυτών της εμφανιζόμενης ως ληξιπρόθεσμης δήθεν οφειλής του αιτούντος προς την καθ' ης, βάσει της οποίας εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. .... διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας, γ) αναστέλλει κατ' άρθρον 724 παρ. 2 τη δυνατότητα επιβολής συντηρητικής κατάσχεσης εις χείρας τρίτων, δηλαδή τραπεζικών ιδρυμάτων, καθώς και της κινητής και ακίνητης περιουσίας του αιτούντος δυνάμει της υπ' αριθμ. .... διαταγής πληρωμής ....". Το ενδιαφέρον της υπόθεσης έγκειται στην αποδοχή και των αιτημάτων αφενός μη εμφάνισης στα αρχεία της "Τειρεσίας" και άλλων εταιρειών που τηρούν αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, αφετέρου αναστολής δυνατότητας επιβολής συντηρητικής κατάσχεσης. Ιδιαίτερα κρίσιμος, εξάλλου, ήταν και ο ισχυρισμός του εντολέα μας ότι η διαταγή πληρωμής εκδόθηκε αφού στο μεταξύ είχε εκδοθεί θετική απόφαση υπέρ του από πρωτοβάθμιο δικαστήριο σε αγωγή αμφισβήτησης της οφειλής και εκκρεμούσε έφεση εκ μέρους του πιστωτικού ιδρύματος. Άρα ενώ ακόμα δεν είχαν κριθεί τελεσίδικα οι ισχυρισμοί του φερόμενου οφειλέτη στο πλαίσιο δικής του ασκηθείσας αγωγής κι ενώ πρωτοδίκως είχε ήδη δικαιωθεί, το πιστωτικό ίδρυμα προσέτρεξε να εκδώσει διαταγή πληρωμής παραβλέποντας την ήδη υπάρχουσα δικαστική κρίση.

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top