1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Απρίλιος 2022

Προσωρινή Διαταγή Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Αναστολής Διαδικασίας Απόδοσης Ξενοδοχειακής Μονάδας


apovoli-ksenodoxeiakis-egkatastasis

Εκδόθηκε πρόσφατα η από 4.4.2022 προσωρινή διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την τελευταία ανεστάλη επισπευδόμενη άμεση εκτέλεση σε βάρος εντολέως μας ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης ακινήτων (real estate) από πιστωτικό ίδρυμα υπό ειδική εκκαθάριση. Συγκεκριμένα το δικαστήριο εκτιμώντας τη βλάβη της φερόμενης οφειλέτριας εταιρείας από την έναρξη της εκτελεστικής διαδικασίας και κρίνοντας βάσιμους τους προταθέντες λόγους ανακοπής κατά επιταγής προς εκτέλεση συμβολαιογραφικού εγγράφου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) κατόπιν φερόμενης οφειλής ύψους άνω των 7.000.000 €, διέταξε τη μη απόδοση ακινήτου 32.000 τ.μ. στο οποίο στεγάζεται ξενοδοχειακή εγκατάσταση πέντε αστέρων. Ειδικότερα η επίμαχη προσωρινή διαταγή έχει επί λέξει «Δέχεται το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής. Αναστέλλει τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης που ξεκίνησε με την επίδοση της από …… επιταγής προς εκτέλεση που έχει συνταχθεί κάτω από τα ακριβή αντίγραφα των πρώτων εκτελεστών απογράφων των υπ’ αριθμ. …. και …. συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συντάχθηκαν ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών ….». Κρίσιμοι ισχυρισμοί της εντολέως μας εταιρείας, ένας εκ των οποίων τουλάχιστον πιθανολογήθηκε βάσιμος, αφορούσαν κυρίως σε πλημμέλειες της επισπευδόμενης εκτελεστικής διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα το επισπεύδον υπό ειδική εκκαθάριση ίδρυμα πλημμελώς α) επέδωσε την επίμαχη επιταγή προς εκτέλεση σε πρόσωπο το οποίο δεν συνιστούσε υπάλληλο της φερόμενης οφειλέτριας εταιρείας, β) επέταξε προς απόδοση νομικό πρόσωπο διάφορο απ΄ αυτό που είχε συμβληθεί στον εκτελεστό τίτλο δίχως να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα της διενεργηθείσας συγχώνευσης εταιρειών, γ) προσκόμισε ανεπικύρωτα έγγραφα προς απόδειξη της φερόμενης ως διενεργηθείσας καταγγελίας της επίμαχης χρηματοδοτικής μίσθωσης δίχως να αποδείξει την πληρεξουσιότητα του υπογράφοντος αυτήν συνηγόρου και δ) αιτήθηκε την απόδοση του επίμαχου ακινήτου στο όνομα του υπό εκκαθάριση ιδρύματος το οποίο δεν είχε ικανότητα δικαστικής παράστασης κι όχι στον νομιμοποιούμενο ενεργητικά ειδικό εκκαθαριστή, δίχως παράλληλα να λάβει την απαιτούμενη άδεια διενέργειας της επίμαχης εκτέλεσης από την Τράπεζα της Ελλάδος. Σημασία έχει να τονιστεί ότι η αναστολή της άμεσης εκτέλεσης είναι εφικτή και με τις νέες αλλαγές του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπου στο άρθρο 938 πλέον προβλέπονται τα εξής: "Με εξαίρεση την κατάσχεση ακινήτων, ως προς τα οποία εφαρμόζεται η παρ. 2, όπως επίσης με εξαίρεση την κατάσχεση κινητών που υπόκεινται σε φθορά, με αίτηση του ανακόπτοντος μπορεί να διαταχθεί η αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης με εγγύηση ή χωρίς εγγύηση, αν το δικαστήριο κρίνει ότι η ενέργεια της αναγκαστικής εκτέλεσης θα προξενήσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούνται και πιθανολογεί την ευδοκίμηση της ανακοπής".

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top