1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Σεπτέμβριος 2020

Προσωρινή Διαταγή του Πρωτοδικείου Πατρών περί Αναστολής Εκτελεστότητας Διαταγής Πληρωμής και Μη Εμφάνισης σε Βάσεις Δεδομένων Οικονομικής Συμπεριφοράς (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ κλπ)


Προσωρινή Διαταγή του Πρωτοδικείου Πατρών περί Αναστολής Εκτελεστότητας Διαταγής Πληρωμής και Μη Εμφάνισης σε Βάσεις Δεδομένων Οικονομικής Συμπεριφοράς (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ κλπ)

Κατόπιν αίτησης από εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων (servicer), εκδόθηκε από τον Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών διαταγή πληρωμής ύψους περίπου 1.300.000 ευρώ σε βάρος εταιρείας δραστηριοποιούμενης στην Πάτρα, η οποία επιδόθηκε στην εταιρεία με επιταγή προς εκτέλεση. 

Προς ακύρωση της διαταγής πληρωμής ασκήθηκε ανακοπή ενώπιον του Πρωτοδικείου Πατρών και παράλληλα αίτηση αναστολής, στο πλαίσιο της οποίας ζητήθηκε η χορήγηση προσωρινής διαταγής περί αναστολής της εκτελεστότητας της διαταγής πληρωμής και απαγόρευσης εμφάνισής της σε βάσεις δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς. Το Πρωτοδικείο Πατρών, αφού πιθανολόγησε την ευδοκίμηση των λόγων της ανακοπής της εταιρείας, αναγόμενων όχι μόνο σε τυπικά σφάλματα της διαταγής πληρωμής αλλά και σε καταχρηστική συμπεριφορά της εταιρείας διαχείρισης όπως επίσης και σε ακυρότητα των διαδικαστικών και εξώδικων ενεργειών της τελευταίας, διέταξε την αναστολή της εκτελεστότητας της διαταγής πληρωμής, χωρίς οποιονδήποτε όρο, και τη μη εμφάνιση αυτής σε βάσεις δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς (Τειρεσίας κτλ.) μέχρι τη συζήτηση της αίτησης αναστολής. 

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top