1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Σεπτέμβριος 2019

Προσωρινή Διαταγή περί Δέσμευσης Περιουσίας Ετερόρρυθμου Εταίρου


Προσωρινή Διαταγή περί Δέσμευσης Περιουσίας Ετερόρρυθμου Εταίρου

Εκδόθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών Προσωρινή Διαταγή περί απαγόρευσης νομικής και πραγματικής μεταβολής της περιουσίας ετερορρύθμου εταίρου για οφειλές της Ετερόρρυθμης Εταιρείας, με νομικές βάσεις, μεταξύ άλλων, την σιωπηρώς καταρτισθείσα σωρευτική αναδοχή χρέους και την αδικοπραξία με πράξεις αντίθετες στα χρηστά ήθη (ΑΚ 919). Ο ετερόρρυθμος εταίρος έκανε σε παρελθόντα χρόνο χρήση του προσωπικού του λογαριασμού για την πληρωμή, μεταξύ άλλων, και οφειλών της εταιρείας.

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top