1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Μάιος 2024

Προσωρινή Διαταγή Εφετείου Αθηνών περί Αναστολής Επιταγής προς Απόδοση Ακινήτου


Προσωρινή Διαταγή Εφετείου Αθηνών περί Αναστολής Επιταγής προς Απόδοση Ακινήτου

Πρόσφατα έγινε δεκτό με την από 28.05.2024 διάταξη της Προέδρου Υπηρεσίας του Εφετείου Αθηνών αίτημα εντολέως μας περί χορήγησης προσωρινής διαταγής με αντικείμενο την προσωρινή αναστολή της εκτέλεσης επιταγής απόδοσης εκπλειστηριασθέντος ακινήτου της (938 ΚΠολΔ), η οποία επεδόθη από τον υπερθεματιστή. 

Αναλυτικότερα, το 2022 πλειστηριάσθηκε ακίνητο εντολέως μας επιφάνειας 300 τ.μ. και εμπορικής αξίας τουλάχιστον 400.000€ στο ποσό των μόλις 140.000€, ενώ η οφειλή του εντολέως μας από ιδιωτικό δανεισμό δεν ξεπερνούσε το ποσό των 12.000€. Προς ακύρωση του πλειστηριασμού και της σχετικής επιταγής απόδοσης του ακινήτου ασκήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ανακοπή (κατ’ άρθρον 933ΚΠολΔ) με την οποία προβλήθηκαν βάσιμες πλημμέλειες της διαδικασίας του πλειστηριασμού, εντούτοις τούτη απερρίφθη. Προς εξαφάνιση της σχετικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ασκήθηκε έφεση, ενώ υπό την απειλή της άμεσης εκτέλεσης της επιταγής απόδοσης του εκπλειστηριασθέντος ακινήτου, κατατέθηκε σχετικό αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής με αντικείμενο την προσωρινή αναστολή της επίμαχης επιταγής απόδοσης του εκπλειστηριασθέντος ακινήτου μέχρι τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων.

Η Πρόεδρος Υπηρεσίας, ενώπιον της οποίας συζητήθηκε το εν λόγω αίτημα προσωρινής διαταγής και έκανε δεκτό το αίτημά μας, πιθανολόγησε, αφενός τον κίνδυνο για τα συμφέροντα του εντολέως μας από την εκτέλεση της επιταγής απόδοσης του ακινήτου, συνεκτιμώντας την ηλικία και τα προβλήματα υγείας, και αφετέρου τη βασιμότητα των λόγων έφεσης που έχει ασκήσει ο εντολέας μας προς εξαφάνιση της πρωτόδικης απόφασης. Ο εντολέας διατηρεί την κατοχή της κατοικίας, ενώ υπέρ του είχε εκδοθεί και σχετική απόφαση από το Πρωτοδικείο Αθηνών σε διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων. 

Σημαντική είναι η εν λόγω διάταξη του Δικαστηρίου καθότι γίνεται δεκτό ότι χωρεί αναστολή από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο και στο πλαίσιο άμεσης εκτέλεσης, με αναλογική εφαρμογή των οικείων διατάξεων ή στο πλαίσιο ρύθμισης κατάστασης.


Διαβάστε περισσότερα
 
back to top