1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Ιούνιος 2023

Προσωρινή διαταγή του κ. Προέδρου του Πρωτοδικείου Αθηνών περί Αναστολής Εκτελεστότητας Διαταγής πληρωμής για Οφειλές άνω των 650.000,00 ευρώ


anastolh-ekteleshs

Δημοσιεύτηκε προσωρινή διαταγή του κ. Προέδρου του Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία διατάχθηκε η αναστολή της εκτελεστότητας διαταγής πληρωμής που είχε εκδοθεί σε βάρος εταιρείας για οφειλές άνω των 650.000 ευρώ. Με τον τρόπο αυτόν, η εταιρεία διαχείρισης, που επέσπευδε την αναγκαστική εκτέλεση, δεν μπορεί πλέον να προχωρήσει σε πράξεις εκτέλεσης σε βάρος της εταιρείας. 

Καθοριστικό ρόλο στην αποδοχή του αιτήματος της προσωρινής διαταγής διαδραμάτισε το γεγονός ότι ο Όμιλος, στον οποίο ανήκει και η αιτούσα, κατόπιν συνάντησης με τους υπαλλήλους του servicer και σχετικής προτροπής τους, επίκειτο να αποστείλει στην εταιρεία διαχείρισης πρόταση ρύθμισης των οφειλών της, που ανέρχονται σε ποσό που υπερβαίνει τα 3 εκ. ευρώ, για την οποία ανέμενε προηγουμένως την πρόταση του εξωδικαστικού μηχανισμού ως προς τη ρύθμιση των οφειλών προς το Δημόσιο. Παρά δε το γεγονός ότι είχε ενημερωθεί σχετικώς ο servicer, αντί να αναμείνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού και την υποβολή της πρότασης, προχώρησε σε επίδοση διαταγής πληρωμής με επιταγή προς εκτέλεση. Λίγες δε μέρες μετά την ενέργεια αυτή, πράγματι εκδόθηκε η πρόταση του εξωδικαστικού μηχανισμού και η αιτούσα απέστειλε στην εταιρεία διαχείρισης την πρόταση ρύθμισης των οφειλών, όπως είχε δεσμευτεί. 

Παράλληλα, το δικαστήριο πιθανολόγησε την ευδοκίμηση των λόγων ανακοπής που είχε καταθέσει η αιτούσα, μεταξύ των οποίων και την ακυρότητα της μεταβίβασης της απαίτησης από την τράπεζα στο fund, βάσει και σχετικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που είχε εκδοθεί μερικούς μήνες νωρίτερα επί αγωγής άλλης εταιρείας του ίδιου Ομίλου και αφορούσε στους ίδιους αντιδίκους. 

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top