1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Μάιος 2023

Απόφαση Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Περί Παύσης Ποινικής Δίωξης για το Αδίκημα της Μη Καταβολής Εργοδοτικών Εισφορών


μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών

Με την εκδοθείσα κατά τη συνεδρίαση της 9ης.05.2023 απόφασή του, το Ε’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, έκανε δεκτό τον σχετικό αυτοτελή ισχυρισμό μας και διέταξε την παύση της ποινικής διώξεως που ασκήθηκε εις βάρος του εντολέα μας, ο οποίος κατηγορήθηκε για την πράξη της μη καταβολής εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, δυνάμει του α.ν. 86/1967, δεδομένης της εν ισχύ ρύθμισης των σχετικών ληξιπρόθεσμων οφειλών του, στο πλαίσιο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών του Ν. 4738/2020.  

Σημειωτέον, ότι δυνάμει του άρθρου 8 του πρόσφατου Ν. 4997/2022 «Σε όλες τις περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως του ειδικότερου νομοθετικού πλαισίου που τις διέπει, επέρχονται οι παρακάτω συνέπειες, ως προς την ποινική μεταχείριση του οφειλέτη με την υπαγωγή στη ρύθμιση και εφόσον τηρούνται οι όροι της: α) παραγράφεται το αξιόποινο, παύει η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη, κατά το άρθρο 1 του α.ν. 86/1967 (Α’ 136), και η σχετική δικογραφία τίθεται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών […]». Η εν λόγω διάταξη εισήχθη, παρά το ήδη ισχύον άρθρο 23 του Ν.4738/2020, που προβλέπει την αναστολή της ποινικής δίωξης, σε περίπτωση ύπαρξης καταρτισθείσας και εν ισχύ συμφωνίας ρύθμισης της επίδικης οφειλής, με την αιτιολογική σκέψη ότι με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η επαναλαµβανόµενη προσέλευση του συνεπή στη ρύθµιση οφειλέτη και των υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ στο δικαστήριο, προς επιβεβαίωση ότι η ρύθµιση τηρείται. Επίσης, µε τη ρύθµιση αυτή επιτυγχάνεται και η ελάφρυνση των πινακίων και του αντίστοιχου φόρτου των δικαστηρίων, παράλληλα µε τον σεβασµό της αξιοπρέπειας των πολιτών.

Όπως εξάλλου είχε αναφέρει και κατά την ψήφιση του νόμου στη Βουλή ο εισηγητής της πλειοψηφίας βουλευτής κ. Ακτύπης: «Παράλληλα, στο νοµοσχέδιο προβλέπεται η παύση υφ’ όρων της ποινικής δίωξης των οφειλετών ρυθµισµένων ασφαλιστικών οφειλών για όσο διάστηµα εξυπηρετείται η ρύθµιση, ενώ µέχρι τώρα είχαµε αναστολή της. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η επαναλαµβανόµενη προσέλευση του συνεπή στη ρύθµιση οφειλέτη και των υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ στο δικαστήριο προς επιβεβαίωση ότι η ρύθµιση τηρείται. Επίσης, µε τη ρύθµιση αυτή επιτυγχάνεται η ελάφρυνση των πινακίων και του αντίστοιχου φόρτου των δικαστηρίων, παράλληλα µε τον σεβασµό της αξιοπρέπειας των πολιτών».

Εν προκειμένω, λοιπόν, η ως άνω απόφαση, κάνοντας δεκτό τον ανωτέρω αυτοτελή ισχυρισμό, περί παύσης της ασκηθείσας ποινικής δίωξής, λαμβάνοντας υπόψη αφενός ότι η υπό κρίση ποινική δίωξη είχε ασκηθεί στο πλαίσιο του α.ν. 86/1967 και αφορούσε τη μη καταβολή εισφορών – οφειλών του εντολέα μας προς φορέα κοινωνικής ασφάλισης, αφετέρου, κατά τα ειδικώς εκτιθέμενα εκ μέρους μας πραγματικά περιστατικά,  ότι είχε υποβληθεί οριστικά εκ μέρους του εντολέα μας αίτηση Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών φυσικού προσώπου, δυνάμει του Ν. 4738/2020, καθώς και ότι, κατόπιν της οριστικοποίησής της, καταρτίστηκε μεταξύ του εντολέα μας και του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (Κ.Ε.Α.Ο.), διμερής σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, με το περιεχόμενο της οποίας ο εντολέας μας – κατηγορούμενος συμμορφωνόταν και ήταν ενήμερος, διέταξε την παύση της ποινικής δίωξης.

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top