1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Ιανουάριος 2023

Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Αναστολής Διαδικασίας Αποβολής μετά τον Πλειστηριασμό


anastolh-ekswshs-meta-ton-pleisthriasmo

Εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 63/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία και δέχτηκε την αίτηση εντολέα μας περί αναστολής της επικείμενης αποβολής του από ακίνητο που εκπλειστηριάστηκε. Συγκεκριμένα μετά τη διενέργεια πλειστηριασμού και χωρίς να έχουν προσβληθεί οι πράξεις της κατάσχεσης και επιταγής προς εκτέλεση, ο εντολέας μας προσέφυγε δικαστικώς κατά της κατακυρωτικής έκθεσης του πλειστηριασμού αλλά και της επιταγής προς αποβολή που του επέδωσε ο υπερθεματιστής. Με άλλα λόγια, χωρίς μέχρι εκείνο το σημείο να έχει προβεί σε κάποια αμυντική ενέργεια ο οφειλέτης, αποφάσισε να αμυνθεί μετά τη διενέργεια του πλειστηριασμού και ειδικότερα στο στάδιο όπου εκκρεμούσε η αποβολή του από το ακίνητο ιδιοκτησίας του. Ως εκ τούτου προέβη σε άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, όπου και τελικώς δικαιώθηκε με την εν λόγω απόφαση. Ο βασικός λόγος ανακοπής, η βασιμότητα του οποίου και πιθανολογήθηκε από το δικαστήριο, σχετίζεται με την ίδια διαδικασία του πλειστηριασμού και τις τυπικές προϋποθέσεις διεξαγωγής του. 

Το Δικαστήριο διέταξα τα εξής: "Αναστέλλει την σε βάρος των αιτούντων διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, που επισπεύδει σε βάρος τους η καθής δυνάμει της από .... Επιταγής προς Απόδοση Ακινήτου, κάτωθι αντιγράφου του πρώτου α) υπ΄αριθμ. .... εκτελεστού απογράφου της υπ΄αριθμ.... Περίληψης Κατακυρωτικής Έκθεσης Ακίνητης Περιουσίας της Συμβολαιογράφου Αθηνών .....η οποία τους επιδόθηκε στις .... μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της από .... με αριθμό κατάθεσης ....ανακοπής τους κατά της καθής και υπό τον όρο να συζητηθεί αυτή κατά τη δικάσιμο....". Η απόφαση αυτή έχει σημασία για να καταδειχθεί αφενός η τυπικότητα της διαδικασίας του πλειστηριασμού, λάθη της οποίας μπορούν να επιφέρουν την ακύρωσή της, αφετέρου η δυνατότητα που έχει ο οφειλέτης να προσβάλει την ίδια την πράξη του πλειστηριασμού ακόμα κι αν μέχρι τότε δεν έχει προβεί σε κάποια αμυντική ενέργεια.

(Για περισσότερα σχετικά με την ανακοπή κατά του πλειστηριασμού βλ. εδώ)

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top