1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Ιούλιος 2022

Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Απαλλαγής Εγγυητή Αλληλόχρεου Λογαριασμού για Οφειλή Ύψους περίπου 170.000 Ευρώ


apallagh-eggyhth-allhoxreou

Εκδόθηκε η απόφαση υπ’ αριθμ. 822/2022 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία ακυρώθηκε διαταγή πληρωμής που είχε εκδοθεί σε βάρος εγγυητή σε σύμβαση πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, καθώς είχε επακολουθήσει νεότερη σύμβαση τοκοχρεολυτικού δανείου με την ίδια τράπεζα, στην οποία δεν είχε συμβληθεί ο εγγυητής και με την οποία εξοφλήθηκε το υπόλοιπο της πίστωσης. Ειδικότερα, το δικαστήριο έκρινε ότι η νέα σύμβαση δεν αποτελούσε απλώς ρύθμιση της οφειλής που είχε προκύψει από τη σύμβαση πίστωσης, αλλά αποτελούσε νέα ξεχωριστή σύμβαση τοκοχρεολυτικού δανείου, με την οποία εξοφλήθηκε η οφειλή που είχε προκύψει από τη σύμβαση πίστωσης. Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε το δικαστήριο, καθώς στη νέα σύμβαση τα συμβαλλόμενα πρόσωπα ήταν διαφορετικά (δεν είχε υπογράψει ο ως άνω αρχικός εγγυητής), προβλεπόταν διαφορετικός τρόπος αποπληρωμής του δανειζόμενου ποσού με τοκοχρεολυτικές μηνιαίες δόσεις καταβλητέες σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, η σύμβαση είχε διαφορετική διάρκεια από την αρχική, ενώ η τράπεζα είχε δικαίωμα καταγγελίας σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής τριών μηνιαίων δόσεων, σε αντίθεση με την αρχική σύμβαση όπου μπορούσε να καταγγείλει οποτεδήποτε κατά την ελεύθερη κρίση της. Επιπλέον, στους λογαριασμούς που ανοίχθηκαν προς εξυπηρέτηση της νέας σύμβασης, η πρώτη εγγραφή αναφερόταν σε «εκταμίευση δανείου» και όχι σε «μεταφορά από λογαριασμό». Βάσει των ως άνω ενδείξεων, το δικαστήριο έκρινε ότι πρόκειται για νέα αυτοτελή σύμβαση και όχι απλώς για ρύθμιση υφιστάμενης οφειλής, την οποία, εφόσον δεν είχε υπογράψει ο εγγυητής, δεν ανέλαβε ευθύνη από αυτή. 

(Για περισσότερα σχετικά με το θέμα βλ. εδώ)

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top